skip to Main Content
+421 915 891166 info@kerekasztal.org

Kedvező bírósági döntés született a kétnyelvűség mellett, elmarasztalták a hivatalt

Bírósági döntés született arról, hogy a magyar településeken az anyakönyvi hivatalok kötelesek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok formanyomtatványain magyarul is feltüntetni minden adatot. A döntés jogerős.

Több éve fennálló probléma, hogy maga a formanyomtatvány ugyan kétnyelvű, de a konkrét adatokat csak szlovák nyelven töltik ki az anyakönyvi hivatalok. Bár néhány esetben a kisebbségi kormánybiztoshoz benyújtott panasz alapján a hivatalok felhagytak a törvénysértő gyakorlattal, rendszerszintű megoldás nem született. A Nyitrai Kerületi Bíróság most azonban úgy döntött, hogy az érsekújvári hivatal megsértette egy magánszemély jogait, és a kivonaton az egyes adatokat magyarul is fel kell tüntetni.

Back To Top