skip to Main Content
+421 915 891166 info@kerekasztal.org

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku je otvorenou, dobrovoľnou a neformálnou inštitúciou nezávislou od politiky, predstavuje konzultačné fórum maďarských organizácií a významných osobností na Slovensku, vznik ktorej iniciovala Informačná sieť mimovládnych organizácií na Južnom Slovensku na konferencii Mimovládne fórum 2008 v Šamoríne.

Celoštátnych stretnutí Okrúhleho stola sa môžu zúčastniť všetky kultúrne, samosprávne, štátne a mimovládne organizácie (inštitúcie), ktoré:
sú zaregistrované na Slovensku alebo fungujú na Slovensku,
majú právny štatút a ich pôsobnosť je celoštátna alebo regionálna (celoštátne organizácie, ktoré majú teritoriálne a miestne základné organizácie, pričom ich zástupcu deleguje celoštátne ústredie),

  • vykonávajú činnosť v záujme maďarskej komunity na Slovensku,
  • cítia zodpovednosť za rozvoj a zastúpenie záujmov tejto komunity,
  • zaväzujú sa, že spoločné rozhodnutia Okrúhleho stola budú vo svojej činnosti uplatňovať.

Okrúhly stôl zasadá minimálne raz ročne.

Organizácia, ktorá má záujem o účasť v práci Okrúhleho stola, svoj zámer môže nahlásiť na adrese: info@kerekasztal.org alebo na telefónnom čísle 031/5902790.

Back To Top