skip to Main Content
+421 915 891166 info@kerekasztal.org

Az SZMK állásfoglalása A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája második szlovákiai ellenőrző jelentésével kapcsolatban

Állásfoglalás

a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szlovákiában történő bevezetésének színvonaláról szóló jelentéssel kapcsolatban, amely a második körben végzett monitorozás folyamatáról és annak eredményeiről készült

1. A kisebbségi nyelvek hivatalos érintkezésben történő használatát engedélyező 20 százalékos megkötés kérdéséhez.

Bővebben

Levél a köztársasági elnökhöz a hazafiságról szóló törvénnyel kapcsolatban

Tisztelt

Ivan Gašparovič
köztársasági elnök úrnak

2010. március 8-án

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa legutóbbi ülésén két olyan törvényt hagyott jóvá, amelyek meggyőződésünk szerint nem állnak összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, sem pedig a jogállam alapelveivel. A hazafiasság támogatásáról, valamint a vagyoneredet igazolásáról szóló törvényről van szó. Ezért kérjük Önt, Köztársasági Elnök Úr, éljen alkotmányos jogával és ne írja alá az említett törvényeket.

Bővebben

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának állásfoglalása az államnyelvtörvény módosításának elfogadása után kialakult helyzetről

Javaslat a nemzetiségi jogok átfogó rendezésére

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala értékelése szerint az államnyelvről szóló törvény módosítása után kialakult állapotok újból igazolják, hogy a szlovákiai nemzeti kisebbségek jogait átfogó módon kell rendezni. A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy nincs egyensúly a többségi nemzet nyelvének védelme és a számbeli kisebbségben élő népcsoportok nyelvének védelme és ápolásának aktív támogatása között.

Bővebben

Államnyelvtörvény helyett egyenjogúságot!

2009. szeptember 1-jén Dunaszerdahelyen tiltakozó nagygyűlésen találkoztak a szlovákiai magyarok képviselői: polgármesterek, köztisztviselők, pedagógusok, értelmiségiek, munkások, vállalkozók, a civil szervezetek és a közélet szereplői, Szlovákia állampolgárai és az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

Bővebben
Back To Top