skip to Main Content
+421 915 891166 info@kerekasztal.org

Bemutatták a kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetet a Kerekasztal konferenciáján

Hetvennél is több civil szervezet részvételével valósult meg szombaton Diószegen a Tevel szállodában a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája. A megbeszélés fő témáját a szervezet jogászainak nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezete adta, kiosztották a Civil Társadalom Fejlesztéséért Díjat, és bemutatásra…

Bővebben

A SZMK állásfoglalása a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2011. május 25-én jóváhagyott parlamenti módosításával kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kiemelt fontosságot tulajdonít a kisebbségi nyelvhasználati törvény (Tt. 184/1999 sz. törvény) folyamatban lévő módosításának. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által harmadik olvasatban elfogadott törvénymódosítás, amennyiben hatályba lép, hosszú évekre határozza majd meg a kisebbségi nyelvek –…

Bővebben

Az SZMK levele Rudolf Chmel kormányalelnökhöz a bizonyítványok kétnyelvűségével kapcsolatban és R. Chmel válasza

Tisztelt Kormányalelnök Úr!

A múlt héten kerültek kiosztásra a félévi bizonyítványok. A magyar tannyelvű iskolákban a kétnyelvű bizonyítványok kiállítása során a pedagógusok olyan nehézségekkel szembesültek, amelyek a kétnyelvűség törvényben biztosított jogát a bizonyítványok kiállítása során csak részben engedik érvényesülni.

Bővebben

Levél a parlamenti képviselőkhöz az államnyelvtörvény parlamenti vitája előtt

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

v uplynulých dvoch rokoch prebiehala v súvislosti s novelizáciou zákona o štátnom jazyku veľmi vážna diskusia tak na domácej politickej scéne, ako aj na medzinárodnej úrovni. Vláda SR sa obrátila na Benátsku komisiu, aby tá ako prestížna medzinárodná inštitúcia zaujala stanovisko k zákonu o štátnom jazyku.

Bővebben

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata az állampolgárságról szóló törvény módosítását követően kialakult helyzetről (magyarul)

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. május 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése által megszavazott, az állampolgárságról szóló törvény módosításával szembeni ellenlépésként jóváhagyta a szlovák állampolgárságról szóló törvény módosítását. A szlovák parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi az állampolgárság önkényes megvonását olyan személyektől is, akiket tartós kötelékek fűznek Szlovákiához (itt a szülőhelyük, a vagyonuk, tartós lakhelyük), és akik nem nyilvánították ki azon szándékukat, hogy az említett kötelékeiket fel kívánnák adni. A törvénymódosítást ezért alkotmányellenesnek tartjuk, amely sérti a Szlovák Köztársaság állampolgárainak jogait és érdekeit. Nyugtalanító, hogy az állami szervek döntéseikben újra figyelmen kívül hagyták az emberi jogi szempontokat.

Bővebben
Back To Top