AD: KI A MAGYAR? Mégegyszer a szlováknyelv-tudásól

Sok vélemény, előzmény, történelmi tény, indok, ok és okozat, következtetés, egyéni vélemény merült fel az eddig lezajlott véleménycsere során az Új Szó hasábjain a témával kapcsolatban: Ki a magyar? A hozzászólók – főleg szlovákiai magyarok – magukat magyarnak vallók vagy magyarnak hinni vélők, mindenképpen magyar érzelmű emberek. Egyesek mellüket döngetők, mások kesergők, megalázottak, vagy éppen Continue Reading...