A szlovákiai magyar társadalom kedvezőtlen fejlődési tendenciái

A szlovákiai magyar társadalom kedvezőtlen fejlődési tendenciái

A 2011-es népszámlálás eredményei megrázták a szlovákiai magyar társadalom egy részét. Többen – szakemberek is – részletes elemzéseket publikáltak a felszínről, elsősorban a számokról, holott mindenki számára nyilvánvaló, hogy a népszámlálás adatfelvételi folyamata a legelpackázottabbak közé tartozik. Mindjárt az adatgyűjtési folyamat kezdetén megjelentek a médiában olyan információk, amelyek szerint az adatfeldolgozási rendszer nem garantálja a Continue Reading...

Tamás Pál: A szlovákiai „Ki a magyar?” vita

Tamás Pál: A szlovákiai „Ki a magyar?” vita

AGORA*

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az Új Szó Szalon mellékletével együtt 2012-ben széles körű vitát kezdeményezett a „ki a magyar, mi a magyar” kérdéseiről. Az eszmecsere kiindulópontja a szlovákiai magyarság létszámgondjai voltak, az első hozzászólások (közöttük Tokár Géza vitaindítója) az utolsó két népszámlálás közötti 62 ezres magyar fogyásra, annak lehetséges okaira összpontosítottak. A vitához Continue Reading...

Mi a magyar most?

Mi a magyar most?

Nem tartozom azok közé, akik szentül meg vannak győződve róla, hogy a véleményük megkerülhetetlen. Bevallom, ódzkodom a kérdéstől, és csak hosszas rábeszélésre vállalkozom egy rövid eszmefuttatásra, bár ez a szó is túlzás. Hogy mi a magyar most, az régen eldöntött kérdés. Ugyanazt gondolom erről, mint tíz, húsz vagy éppen negyven év óta, a véleményem nem változik. Continue Reading...

AD: KI A MAGYAR? Mégegyszer a szlováknyelv-tudásól

AD: KI A MAGYAR? Mégegyszer a szlováknyelv-tudásól

Sok vélemény, előzmény, történelmi tény, indok, ok és okozat, következtetés, egyéni vélemény merült fel az eddig lezajlott véleménycsere során az Új Szó hasábjain a témával kapcsolatban: Ki a magyar? A hozzászólók – főleg szlovákiai magyarok – magukat magyarnak vallók vagy magyarnak hinni vélők, mindenképpen magyar érzelmű emberek. Egyesek mellüket döngetők, mások kesergők, megalázottak, vagy éppen Continue Reading...

Követhető jövőkép nélkül nem megy…

Követhető jövőkép nélkül nem megy…

Ki a szlovákiai magyar? Tokár Géza jelen vitasorozatot beindító kérdésére sokan sokféle választ adtak, ám a lényeget tekintve minden hozzászóló egyetértett: a nemzeti közösséget azok alkotják, akik vallják is odatartozásukat. Nem véletlenül, hiszen a régióban történelmileg meggyökeresedett kelet-európai nemzetmodell legfontosabb eleme a szubjektív azonosulás, tehát „magyar az, aki magát magyarnak vallja”. E meghatározást kiegészíthetjük azzal, hogy ez Continue Reading...

Autonómiával a nemzeti megmaradásért

Autonómiával a nemzeti megmaradásért

Mottóféle: Weber abból indult ki, hogy a politika céljai nem erkölcsi célok. Megvetéssel utasítja el „a lelkület nyárspolgári elpuhulását, mely, úgy véli, a politika ideáljait etikaiakkal helyettesítheti, ez utóbbiakat pedig ártalmatlanul azonosítja a boldogság előmozdításába vetett optimista reménnyel”. „Nem békét és emberi boldogságot kell leszármazottainknak útravalóul hagynunk – vonja le Weber a következtetést –, hanem örök harcot nemzeti fajtánk Continue Reading...

Fésületlen gondolatok egy képzelt vita kapcsán

Fésületlen gondolatok egy képzelt vita kapcsán

Meg kell vallanom, sokáig ódzkodtam a hozzászólástól. Tóth Károly másodszori megszólalásában arra figyelmeztet, hogy nem is annyira arról kellene szólni, hogy ki a magyar, hanem inkább a lehetséges és elképzelt jövőről. Nos, a szerkesztő ismételt szelíd megszólítására, a magam tapasztalatai alapján erről szólok a továbbiakban. Ki a magyar? Nem tudom. Azért nem tudom, mert a népszámlálás Continue Reading...

Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek?

Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek?

Bevezetés 2012. február 29-én a Szlovák Statisztikai Hivatal sajtótájékoztató keretében ismertette az előző évi népszámlálás első eredményeit. Az első adatok közzétételére jelentős, több hónapos csúszással került sor. Az adatok közzététele időpontjának és nehézségeinek okaival rendszeresen foglalkozott a szlovákiai napi sajtó, és a statisztikai hivatal is több közleményben. A 2011. évi népszámlálás lefolyása több szempontból is eltért a Continue Reading...

Ki a szlovákiai magyar, és mit akar?

Ki a szlovákiai magyar, és mit akar?

A ki a magyar kérdése évszázadok óta több-kevesebb rendszerességgel bukkan fel a magyar közgondolkodásban. A válaszok pedig különfélék. A válasz milyenségét minden esetben maghatározza a kor – az adott történelmi helyzet, a válaszadó társadalmi helyzete, tapasztalatai, műveltsége, ismeretei, érdekei és lehetne tovább sorolni a különböző egyéni visszhangot kiváltó tényezőket. Meglátásom szerint ezért szubjektív mindegyik válasz. Continue Reading...

Ki a magyar? Merre, magyar? Gondolatok egy vitáról menet közben

Ki a magyar? Merre, magyar? Gondolatok egy vitáról menet közben

Sorozatunk (amelyet Csanda Gáborral közösen szerkesztünk) Tokár Géza vitaindítójára épül. Az írása nagyon pontosan megfogalmazta mindazokat a dilemmákat, amelyek a 2011-es népszámlálási adatok tükrében felmerültek vagy felmerülhetnek közösségünkben. A Ki a magyar? címmel folyó vita több csatornán keresztül zajlik, elsősorban az Új Szó Szalon c. mellékletében, illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának honlapján (www.kerekasztal.org). Az Új Szó Continue Reading...