Magyar nyelvű kérvényminták váltak letölthetővé

Magyar nyelvű kérvényminták váltak letölthetővé

Polgár Hajnalka jóvoltából több kérvénymintát is letölthetünk magyar nyelven. A kérvényeket a városi és községi hivatallal való kommunikációban használhatjuk, a keresztnevek magyarítására, kijavítására, az elírt családnevek megváltoztatására, valamint a házasság kapcsán az -ová utótag elhagyására vonatkoznak. A dokumentumok szabadon letölthetőek és használhatóak.

Continue Reading...

Beadvány a kormány ellen Pered ügyében

Beadvány a kormány ellen Pered ügyében

A Kerekasztal Jogsegélyszolgálatának közreműködésével a napokban pert indított három peredi magánszemély a szlovák kormány ellen a 2012-es peredi népszavazás eredményeinek ignorálása kapcsán. Az érintettek személyiségi jogaik és az egyenlő bánásmód elvének megsértését kifogásolják. A vágsellyei járásbeli Pered lakossága 2012. március 10-én szavazott a település szlovák nevének Peredre változtatásáért, ezt a verziót használták az államigazgatásban is 1918-38 Continue Reading...

Mintaíven jelenthetjük a kétnyelvűség hiányát

Mintaíven jelenthetjük a kétnyelvűség hiányát

Kevéssé ismert ténynek számít, hogy a kisebbségi nyelvhasználaról szóló 184/1999 sz. törvény értelmében azokon a településeken, ahol a kisebbségek aránya meghaladja a húsz százalékot, a közigazgatási szervek a születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot, halotti anyakönyvi kivonatot, engedélyeket, jogosítványokat, igazolásokat, nyilatkozatokat és rendelkezéseket kérésre kétnyelvűen is kötelesek kiadni, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén. A valóságban Continue Reading...

A Fontos vagy! mozgalom kétnyelvűségi akciótervvel állt elő

A Fontos vagy! mozgalom kétnyelvűségi akciótervvel állt elő

Felhívást intézett a Fontos vagy! mozgalom a felvidéki magyar pártok vezetőihez, melyben akciótervet fogalmaz meg a kétnyelvűség ügyének előremozdítása érdekében. A Bugár Béla és Berényi József pártelnököknek címzett nyílt levélben Boldoghy Olivér, a mozgalom ügyvivője elöljáróban megállapítja, hogy az utóbbi hetek eseményei sajnos ismét bebizonyították, hogy a szlovák politikai elit még nem érett meg a nemzetiségi Continue Reading...

A közlekedési tárcával tárgyal a Kerekasztal a vasúti kétnyelvűség ügyében

A közlekedési tárcával tárgyal a Kerekasztal a vasúti kétnyelvűség ügyében

Tárgyalásra invitálta a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szakértőit a közlekedési és régiófejlesztési minisztérium. A május hatodikán esedékes megbeszélésre a magyarok lakta községek polgármestereinek kérvényei ügyében kerül sor, témáját az állomásnevek megváltoztatásának kérdése adja azon településeken, melyekben a magyar nemzetiség részaránya meghaladja a húsz százalékot. A helyzetet az állomások feliratainak kétnyelvűsítésével lehetne rendezni, azaz a szlovák nyelven Continue Reading...

A magyarlakta települések 27%-a már elküldte kérvényét

A magyarlakta települések 27%-a már elküldte kérvényét

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala széleskörű közösségi és önkormányzati összefogást kezdeményezett a vasúti kétnyelvűség rendezése érdekében, reagálva a helyi és országos szinten is megmutatkozó civil igényre. A januári hónapban felkereste azon dél-szlovákiai települések önkormányzatait, melyekben a magyar nemzetiségű lakosok aránya meghaladja a 20 %-ot és rendelkeznek működő vasútállomással, vagy vasúti megállóhellyel. A civilek hasonló jellegű kérvényeivel Continue Reading...

A támogatásokról is szó esett a Kisebbségi Bizottság keddi ülésén

A támogatásokról is szó esett a Kisebbségi Bizottság keddi ülésén

A kisebbségi kultúrák támogatása és a vasúti kétnyelvűség voltak a Kormányhivatal Kisebbségi Bizottságnak tegnapi ülésének leginkább várt témái. Több kérdés az ülés után is nyitott maradt, s nyilatkozatok is születtek. A bizottságban helyet kapó kisebbségi küldöttek egyetértettek abban, hogy a kulturális finanszírozási rendszer súlyos hiányosságokat tartalmaz, és egyhangú kritikát fogalmaztak meg vele szemben. Különösen nagy problémát Continue Reading...

A nemzeti kisebbségek jogi helyzetéről tanácskoztak Csehországban

Český Těšínben rendezte meg a kisebbségek jogi helyzetével foglalkozó konferenciát a Csehországi Lengyelek Szövetsége. A június 30-i konferencia témája A nemzeti kisebbségek jogi helyzete Közép-Európában tegnap és ma, elmélet és gyakorlat volt. A szlovákiai magyar kisebbséget és a szlovákiai helyzetet két előadás érintette. Az elsőt Orosz Örs tartotta az útjelző és vasúti táblák kétnyelvűsítéséről folytatott küzdelemről. Az előadó Continue Reading...