Szlovákiai magyar 12 pont

Szlovákiai magyar 12 pont

Szlovákiai magyar 12 pont – miért van rá szükség? Szombaton ismét március tizenötödikét ünnepeljük, az 1848-as pesti forradalomra emlékezünk. A magyarság egyik legnagyobb és legnépszerűbb, szimbolikus ünnepéről van szó: a korabeli Magyarországon a helyi viszonyokkal és állapotokkal elégedetlen tömeg tizenkét pontban fogalmazta meg követeléseit és mindennek hangot is adott. A szlovákiai magyarság helyzete több mint másfél évszázaddal később sok szempontból hasonlít Continue Reading...

Ahol hiányzik az aszfalt I.

Ahol hiányzik az aszfalt I.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Gazdasági Bizottságán belül jelenleg is folyik az infrastrukturális elmaradottságunkat érintő adatok elemzése, amely még jobban rávilágít azokra a kérdésekre, amelyeket a Miért maradtunk le? című írásomban kifejtettem. Hiányzó akarat mellett Bármennyire is szeretnénk, hogy az infrastruktúra elmaradottságát érintő probléma gyorsan megoldódjon, ez a politikai akarat megléte esetén is hosszú évekbe telne. Mindennek okairól Continue Reading...

Egy év után – a szlovákiai magyar alapdokumentum kiértékelése

Egy év után – a szlovákiai magyar alapdokumentum kiértékelése

Egy éve, 2012. szeptember 24-én írta alá a kisebbségi minimum néven is ismert, nemzeti alapértékeinkről szóló szlovákiai magyar alapdokumentumot a Híd, a Magyar Közösség Pártja, valamint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. Az aláírás apropóját a szlovákiai népszámlálás eredményei és a magyarság vészes fogyása, valamint a rossz társadalmi közhangulat szolgáltatták. Az esemény széleskörű visszhangot váltott ki a Continue Reading...

Százalékmérő jelent meg a Kerekasztal weboldalán

Százalékmérő jelent meg a Kerekasztal weboldalán

Új menüpontok jelentek meg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának weboldalán, melyek a Kerekasztallal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket, annak tevékenységét, valamint a rövid- és hosszú távú célkitűzéseket érintik.

A módosítás célja, hogy a szélesebb körű nagyközönség is mélyebb betekintést nyerjen a Kerekasztal munkájába, egyben átláthatóbbá váljon az érdekérvényesítéssel foglalkozó szerveződés működése, társult szervezetei, belső szabályai.

Continue Reading...

Mi a magyar most?

Mi a magyar most?

Nem tartozom azok közé, akik szentül meg vannak győződve róla, hogy a véleményük megkerülhetetlen. Bevallom, ódzkodom a kérdéstől, és csak hosszas rábeszélésre vállalkozom egy rövid eszmefuttatásra, bár ez a szó is túlzás. Hogy mi a magyar most, az régen eldöntött kérdés. Ugyanazt gondolom erről, mint tíz, húsz vagy éppen negyven év óta, a véleményem nem változik. Continue Reading...

Videófelvételek a Kerekasztal V. Országos konferenciájáról

Videófelvételek a Kerekasztal V. Országos konferenciájáról

2012.10.26, Első nap, Selye János Gimnázium A Kerekasztal komáromi konferenciájának első napja A szlovákiai magyar felsőoktatás helyzete, Bauer Győző levele A Selye János Egyetem szerepvállalása a szlovákiai magyar felsőoktatásban Molnár János dékán a Teológiai Kar múltjáról, jelenéről és jövőjéről Útkeresés a 21. században, Komzsík Attila előadása Vita a szlovákiai magyar felsőoktatás helyzetéről Ki a magyar? Tokár Géza felvezetője Hunčík Péter: Merre, magyar? Ravasz Ábel: Continue Reading...

Követhető jövőkép nélkül nem megy…

Követhető jövőkép nélkül nem megy…

Ki a szlovákiai magyar? Tokár Géza jelen vitasorozatot beindító kérdésére sokan sokféle választ adtak, ám a lényeget tekintve minden hozzászóló egyetértett: a nemzeti közösséget azok alkotják, akik vallják is odatartozásukat. Nem véletlenül, hiszen a régióban történelmileg meggyökeresedett kelet-európai nemzetmodell legfontosabb eleme a szubjektív azonosulás, tehát „magyar az, aki magát magyarnak vallja”. E meghatározást kiegészíthetjük azzal, hogy ez Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala V. Országos konferenciájának programja

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala V. Országos konferenciájának  programja

Megújuló szlovákiai magyar társadalom Jövőkép, lehetőségek, célok

Helyszín: Komárom

2012. október 26. (péntek), Selye János Gimnázium aulája 2012. október 27. (szombat), Tiszti Pavilon díszterme

  2012. október 26. (péntek), Selye János Gimnázium aulája 14.40-15.00    Regisztráció 15.00-15.10    Megnyitó – Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója   A szlovákiai magyar felsőoktatás helyzete Moderátor:      Petőcz Kálmán 15.10-15.20    Bauer Győző: Milyen követelményeknek kéne megfelelnie a Continue Reading...

Autonómiával a nemzeti megmaradásért

Autonómiával a nemzeti megmaradásért

Mottóféle: Weber abból indult ki, hogy a politika céljai nem erkölcsi célok. Megvetéssel utasítja el „a lelkület nyárspolgári elpuhulását, mely, úgy véli, a politika ideáljait etikaiakkal helyettesítheti, ez utóbbiakat pedig ártalmatlanul azonosítja a boldogság előmozdításába vetett optimista reménnyel”. „Nem békét és emberi boldogságot kell leszármazottainknak útravalóul hagynunk – vonja le Weber a következtetést –, hanem örök harcot nemzeti fajtánk Continue Reading...

Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek?

Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek?

Bevezetés 2012. február 29-én a Szlovák Statisztikai Hivatal sajtótájékoztató keretében ismertette az előző évi népszámlálás első eredményeit. Az első adatok közzétételére jelentős, több hónapos csúszással került sor. Az adatok közzététele időpontjának és nehézségeinek okaival rendszeresen foglalkozott a szlovákiai napi sajtó, és a statisztikai hivatal is több közleményben. A 2011. évi népszámlálás lefolyása több szempontból is eltért a Continue Reading...