Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Parková 4., 931 01 Šamorín
Telefón: +421-31-590 2790
Fax: +421-31-560 2712
E-mail: info@kerekasztal.org


View Larger Map