Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a významné osobnosti

Organizácie, inštitúcie

 

Názov organizácie Predseda org. Webstránka Poštová adresa Mesto
1 OZ A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre Pál Viola Biskupa Királya 4, 945 01 Komárno Komárno
2 Agentura Pacis Posonium János Frideczky http://www.agenturapacisposonium.sk/ Klariská 7, 811 03 Bratislava Bratislava
3 Občianske združenie pre materinský jazyk Csaba Cúth http://anyanyelvunk.sk/ Záhradnícka 828/5, 945 01 Komárno Komárno
4 ARCANIUS NOVA, Občianske Združenie Ľudovít VITÁRIUS Lajos Ružinovská 1, Bratislava 821 02 Bratislava
5 Spoločnosť Atelier Tibor Kopócs Potocná 28, 945 01 Komárno Komárno
6 Občianske združenie Priateľka Erzsébet Póda http://www.baratno.com/ 929 01 Kútniky-Blažov 96 Kútniky, Blažov
7 Občianske združenie pre Bôrku Edit Icso 5, Bôrka 049 42 Bôrka
8 Občianske združenie FOLKLÓRNY SÚBOR BOROSTYÁN Ágnes Dendis http://borostyan-nte.webnode.sk/ 75, Drnava 049 42 Drnava
9 Občianske združenie Borzova Anikó André 57, Silická Brezová 049 11 Silická Brezová
10 Spravodajský portál Bumm.sk Márk Finta http://www.bumm.sk/ Ulica Františkánov 22, 945 01 Komárno Komárno
11 Carissimi n.f. Erika Tóth http://www.carissimi.sk/ Nám. 1. mája 10-12, 811 06 Bratislava Bratislava
12 Csallóköz- regionálny týždenník Péter Varga http://www.csallokozonline.sk Galantská cesta 397/10, Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda
13 Csemadok Gyula Bárdos http://www.csemadok.sk/ Nám. 1 Mája 10-12, 1, 815 57 Bratislava Bratislava
14 Osvetový Inštitút Csemadok László Huszár http://www.csemadok.sk/ Bacsák 240/13, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
15 Obcianske zdruzenie Csermely József Havasi Slobody 13, 040 01 Košice Košice
16 Občianske Združenie  Csokonai Ilona Maricsek Školská 417, 946 37 Moča Moča
17 Študentská sieť Csilla Velebný http://diakhalozat.sk/ Klariská 7, 811 03 Bratislava Bratislava
18 Za lepšie Komárno, občianske združenie Imre Knirs Szinnyeiho 18, 945 01 Komárno Komárno
19 Ekelért neinvesticny fond Laura Vass Chotínska ulica 29, 946 13 Okoličná na Ostrove Okoličná na Ostrove
20 Mládežnícke združenie EXIT József Parditka ml. 113., Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
21 Lastovička – Združenie mnohodetných rodín Attila Tóth Školská 120, 951 78 Kolíňany Kolíňany
22 Fórum mladých architektov Krisztián Szabó Nižná Pokoradz 48., Rimavská Sobota 979 01 Rimavská Sobota
23 Zväz mladých reformovaných Árpád Molnár Kósu-Schoppera 25, Rožňava 048 01 Rožňava
24 Hnutie Fontos vagy! Olivér Boldoghy  http://www.fontosvagy.sk Ul. Františkánov  64/24, 945 01 Komárno Komárno
25 Fórum informačné centrum Mária Kulcsár http://www.forumic.sk/ Parková 4, 931 01 Šamorín Šamorín
26 Fórum inštitút pe výskum menšín Károly Tóth http://www.foruminst.sk/ Parková 4, 931 01 Šamorín Šamorín
27 Fórum centrum pre regionálny rozvoj Krisztina Lelovics http://www.frdc.sk/ Parková 4, 931 01 Šamorín Šamorín
28 Občianske združenie Fundament István Hajdú http://www.fundament.sk/ Francisciho 1, 949 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
29 Združenie Galanta a okolie Adrián Horváth http://www.gavit.sk 986, Horné Saliby 92503 Horné Saliby
30 Združenie Galéria V4 Károly Attila Kocsis Nádvoie Europy č. 40 belgický dom, 945 01 Komárno Komárno
31 Gurigongo Symposium Gábor Tóth Vnútorná okružná 178/21, 945 01 Komárno Komárno
32 Gemerský mládežnícky spolok Péter Kmotrik http://www.rozsnyovidek.sk Jozefína Panzió, hsz. 113, Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka
33 Združenie gemerských remeselníkov György Nagy 2., Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
34 Gemer-malohontský muzeálny spolok István B. Kovács http://www.gomororszag.sk/ Zelezniciarska 1, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
35 Gramma Gizella Szabómihály http://www.gramma.sk/ Bacsák 240/13, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
36 Občianské Združenie za Gútu Béla Halász Radnóti 46, Kolárovo 946 03 Kolárov
37 Občianske združenie – Harmónia AT Elemér Török Korzo B. Bartóka 788, Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda
38 Historická spoločnosť Imre Henszlmanna György Halász Timonova 27, Košice 040 01 Košice
39 Hernád spol.s r. o. Péter Havasi Komenského 24, 040 01 Košice Košice
40 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Dušan Hégli http://www.ifjuszivek.sk/ Mostová 8, 811 02 Bratislava Bratislava
41 Folklórny súbor Ilosvai Andrea Kupecová http://www.ilosvai.sk Mierová 431, Velká Ida 044 55 Velká Ida
42 Spoločnosť Poipeľskej Ľudovej akadémie Gábor Balogh Hlavná ulica 124, 991 11 Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom
43 Nadácia Dobrý Pastier PaedDr. Zsolt Farkas Brnenské námestie 15, Kolárovo 946 03 Kolárovo
44 Nadácia Budúcnosť 2000 Béla Mészáros 711, Mužla 943 52 Mužla
44 Fórum Maďarov v Košiciach Zoltán Hanesz Kováčska 38, 040 01 Košice Košice
45 Košický občiansky klub Ildikó Palenčár Mäsiarska 26, 040 01 Košice Košice
46 Nadácia Katedra Gyula Hodossy http://www.katedra.sk/ Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
47 Kempelen Inštitút Zoltán Bara http://kft.sk/ Zvaračská 1401/22, 945 01, Komárno Komárno
48 Dvojjazyčné Južné Slovensko http://www.ketnyelvu.info
49 Nadácia biskupa Királya RnDr. Barnabás Ipóth Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno Komárno
50 Občianske združenie KOLON Gábor Balkó http://www.zoboralja.sk/ Za humnami 564, 951 78 Kolíňany Kolíňany
51 Jókaiho divadlo v Komárne Tibor Tóth http://www.jokai.sk/ Petőfiho ulica č.1, 945 01 Komárno Komárno
52 Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov ´94 Péter Iván http://www.kmgaleria.eu Gyulu Szabóa 304/2, Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda
53 Združenie Kamenorez pre udržateľný rozvoj József Parditka starší 1., Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
54 Kultúra -Agroturistika-Tradícia Erika Hamova http://www.kultagro.eu 111, Malý Ostrov 946 03 Malý Ostrov
55 KulturKorzo József Juhász R. http://www.kulturkorzo.sk/ Mederská 27, 940 51 Nové Zámky Nové Zámky
56 Občianske združenie Špica Larisa Urbančok Trhová Hradská
57 Vydavateľstvo Lilium Aurum Gyula Hodossy Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
58 Občianske združenie Mahaz Richard Hamerlik Madách u. 25, Vinica 991 28 Vinic
59 Liga maďarských žien Mélánia Tóth Sláviková 6, 930 32 Kolárovo Kolárovo
60 Magyar Polgári Kör Polgári Társulás Tamás Végh 930 32 Blatná na Ostrove 17 Blatná na Ostrove
61 Mediaimpress Kft. Péter Varga http://www.szabadujsag.com/ Šafarikova 431, 924 01 Galanta Galanta
62 Vydavateľstvo Median Mária Haraszti Komárnická 20, Bratislava 821 03 Bratislava
63 Skupina Mercurius Katalin Vadkerty Klariská 7, 811 03 Bratislava Bratislava
64 Vydavateľstvo Microgramma Gyula Haraszti http://www.haraszti.sk Eisnerova 42, Bratislava Bratislava
65 Občianske združenie Milvus Mgr. Péter Markotán Fiľakovská cesta 10, Lučenec 984 01 Lučenec
66 Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Attila Komzsík http://www.fss.ukf.sk/ Dražovská 4, 949 74 Nitra Nitra
67 Občianske združenie Palota Jozef Peniaško 273, Hrhov 049 44 Hrhov
68 Nadácia Pázmány Péter Alapítvány Magdolna Rigó http://nppa.sk/ Zoltána Kodálya 2367/49, 924 01 Galanta Galanta
69 Redakcia Pedagógusfórum Béla Hajtman http://www.szmpsz.sk/ Elektrárenská 2, 945 01 Komárno Bardoňovo
70 Občianske združenie Pered Alexander Mozoli Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo Tešedíkovo
71 Občianske združenie Phoenix Lilla Bolemant Pri Šajbách 14/A, Bratislava 831 06 Bratislava
72 Občianske združenie Bratislavské rožky Júlia Ivanics http://www.pozsonyikifli.sk/ Na pasekách 10, 831 06 Bratislava Bratislava
73 Občianske združenie Pro Civis Péter Őry http://www.procivis.sk/ 930 40 Štvrtok na Ostrove 512 Štvrtok na Ostrove
74 Občianske združenie Pro Kalondiensis Sándor Papp Železničná 1, Kalonda 985 31 Kalonda
75 Vlastivedná spoločnosť pre ochranu kultúrneho dedičstva László Koncsol Stermenszky 570, 925 23 Jelka Jelka
76 Občianske združenie Pro Urbe Béla Zsille Košútska 1085/9, 925 21 Sládkovičovo Sládkovičovo
77 Združenie priateľov Rákóczi Želiezovce János Mácsadi Orgovánová 4, 937 01 Želiezovce Želiezovce
78
Nezisková organizácia Nádej
Kálmán Szőcs http://www.resocializacia.sk/ Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy Veľké Kosihy
79 Občianske združenie ROVIGA Sándor Gál http://www.palocvidek.sk, http://www.roviga.palocvidek.sk 117, Šimonovce 98 003 Šimonovce
80 Kollégium László Sedivy Tamás Ficzere Fraňa Mojtu 10, Nitra 949 01 Nitra
81 Nadácia Simonyi Zoltán Bán Daxnerova 35, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
82 Občianske Združenie Sine Metu Örs Orosz Rövid 97, Moča 946 37 Moča
83 Somorja Hangja – Vox Samariae Árpád Kiss http://www.somorjahangja.sk/ Duna utca 1066/8, 931 01 Šamorín Šamorín
84 Szabad Újság Judit Molnár http://www.szabadujsag.com/ Šafarikova 431, 924 01 Galanta Galanta
85 Združenie vidieckeho turizmu Zádiel Katalin Flachbart 82, Zádiel 044 02 Zádiel
86 Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Mária Fabó http://www.szaki.sk/ Európska trieda 7, 040 13 Košice Košice
87 Združenie Moldava a okolie László Köteles Hviezdoslav u. 32, Moldava nad Bodvou 945 01 Moldava nad Bodvou
88 Zväz skautov maďarskej národnosti Szilárd Csémi http://www.szmcs.sk/ Nám. Svätého Štefana 6, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
89 Spoločnosť madarských spisovateľov na Slovensku József Keserű http://www.szmit.sk/ Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
90 Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku Éva Milány Bajnok http://www.gazdasag.sk/ Parková 4, 931 01 Šamorín Šamorín
91 Združenie maďarských ekonómov na Slovensku István Pásztor http://www.gazdasag.sk/ Szent István tér 6., 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
92 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku László Pék http://www.szmpsz.sk/ Elektráreňská č.2, P.O.Box 49, 945 01 Komárno Komárno
93 Zrduženie maďarských rodičov na Slovensku Rudolf Mézes http://www.szmszsz.sk/ Kodály Zoltán u. 777, 924 01 Galanta Galanta
94 Zväz Maďaských televíznych tvorcov na Slovensku Csaba Czibula http://www.hirek.sk/ Alžbetínske nám. 1203/1, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
95 Združenie maďarských hudobníkov na Slovensku Gergely Lacza http://www.www.zene.sk/ Toplianska 24, 821 07 Bratislava Bratislava
96 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku László Fazekas http://www.reformata.sk/ Jókaiho 34, 945 01 Komárno Komárno
97 Združenie za spoločné ciele Erzsébet Pogány http://www.szakc.sk 815 57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12. Bratislava
98 Komorný folklórny súbor Szőttes Myrtil Nagy http://www.szottes.sk/ Nám. 1. mája 12, 815 57 Bratislava Bratislava
99 Na rodnej zemi po maďarsky Rudolf Gabri Mýtná 12, 079 01 Nové Zámky Nové Zámky
100 TANDEM, n.o. Péter Urbán http://www.tandemno.sk/ Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
101 Čistý prameň neinvestičný fond Eszter Juhász http://www.kincso.com Mierova 40, Želiezovce 937 01 Želiezovce
102 Združenie maďarských učiteľov dejepisu na SR Attila Simon Kolónia 15, 094 31 Vlača Vlača
103 Občianské združenie Vámbéryho Gyula Hodossy http://www.vambery.sk/ Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda
104 Vox Juventae Zsolt Király http://www.voxjuventae.sk/ Koceľova 12, 821 08 Bratislava Bratislava

Vállalatok, vállalkozók

 1. Hunčík Péter
 2. Néveri Sándor
 3. Pósa Lajos
 4. Zászlós Gábor
 5. Világi Oszkár

Významné osobnosti (poslanci EU, Kossuth-díjas írók, professzorok)

 1. Bauer Edit
 2. Bauer Győző
 3. Dobos László
 4. Grendel Lajos
 5. László Béla
 6. Mészáros Alajos
 7. Mészáros András
 8. Tőzsér Árpád