Protest za Hedvigu – všetky prejavy na jednom mieste

Protest za Hedvigu – všetky prejavy na jednom mieste

OSMS bude postupne zverjeňovať prejavy rečníkov na tejto stránke.

 

Zsófia Voda

Vážení prítomní, Slováci a Maďari!

Stojím tu pred Vami ako členka Študentskej siete a Zväzu maďarských študentov Jugyik v Nitre. Okrem toho, že tlmočím názor študentov, ujímam sa slova aj ako žena.

Prípad Hedvigy v nás zanechal hlbokú stopu. Ale nielen v nás, v maďarských poslucháčoch v Nitre; celá slovenská spoločnosť nosí v sebe tie rany, ktoré dostala jedna bezbranná študentka. Náš hlas nebol dostatočne silný, ale dnes už jasne vidíme: kde zbavia dôstojnosti jedného človeka, je len otázkou času, kedy sa dostane do nebezpečenstva dôstojnosť ostatných občanov.

So strachom si uvedomujem, že tie tiene, ktoré naši rodičia zažili a mysleli sme, že sú už minulosťou, zase sa objavujú v našom každodennom živote. V takej krajine, ktorá je už desať rokov členom Európskej únie, v tej krajine, v ktorej sa cítime doma. Ale na tom mieste, ktoré je naším domovom, strach nemá oprávnenie. Ako sa dá žiť spolu s neistotou, s tým, že ani tie orgány nás neochránia, ktorým občan demokratickej krajiny dôveruje? Že ktorí by mali zastupovať naše práva, so svojou mocou zle zaobchádzajú, zneužívajú ju?

Milí priatelia, ja si myslím, že sa to môže zmeniť k lepšiemu.

Zlo vtedy nemá hranice, keď my tie hranice neurčíme. Napätie, ktoré dodnes cítime v Nitre a ktoré roznecujú intolerantní ľudia, nemôžeme odzbrojiť agresiou a mlčaním. Riešenie je v sile priamych, úprimných slov, ktoré sú v súlade s našimi činmi. Preto sme tu dnes, maďarskí študenti žijúci na Slovensku, aby sme vyhlásili: nemôžeme prijať kompromisy, ak cítime a vieme, že našimi činmi zastupujeme pravdu. Pravda nie je platidlom, naše svedomie nie je valutou.

To je odkaz Hedvigy pre nás, ale to nie je jediné, čím nás obohatila. Učme sa aj z príkladu jej rodiny, že nielen v boji sa rodia hrdinovia, ale aj za tebou, za mnou, za každým stoja ľudia, ktorí nás podporujú, posilňujú, povzbudzujú.

Milí priatelia, z celého srdca prajem, aby dnešné slová v nás vyvolali nové predsavzatia, nové plány a riešenia na posilnenie našej spoločnosti.

 

 

List ombudsmanky, Jany Dubovcovej

Vážení prítomní,

verejní ochrancovia práv sú inštitúcie, ktoré si štáty dobrovoľne zriadili na to, aby kriticky posudzovali a hodnotili či orgány verejnej správy pri svojej činnosti  ochraňujú  základné práva a slobody právnických a fyzických osôb.

Verejný ochranca práv by sa nemal brániť dialógu s verejnosťou o dodržiavaní základných práv a slobôd. Preto sa ani ja nebránim dialógu, ktorý môže viesť k presadeniu ich lepšej ochrany a verím tomu, že aj toto stretnutie k tomu môže prispieť.

Prípad Hedvigy Žákovej Malinovej jasne ukazuje, že právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje  orgánom  činným  v trestnom konaní (polícia, prokuratúra) viesť voči  osobe neverejné  konanie a  vykonávať v ňom rozličné úkony prakticky bez časového obmedzenia.

Táto možnosť je, podľa môjho názoru nedostatkom v napĺňaní povinnosti štátu poskytnúť primeranú ochranu osobám v trestnom konaní a rešpektovať právo každého na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Aj preto budem trvať na posilnení ochrany základných práv a slobôd osôb, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie, a to tým, že budem navrhovať, aby trestné stíhanie vedené pred orgánmi polície a prokuratúry tieto orgány ukončili v zákonom ustanovených lehotách buď jeho zastavením alebo predložením obžaloby nezávislému súdu.

Poučme sa z prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej!

Jej prípad rieši polícia a prokuratúra už viac ako osem rokov. Napriek tomu verím, že práve jeho verejné prerokovanie v konaní pred nezávislým súdom prinesie Hedvige ŽákovejMalinovej tak dlho odkladanú spravodlivosť.

Ethics Policy

Ethics Policy - Text