One Billion Rising Dunajská Streda

One Billion Rising Dunajská Streda

Jedna z troch žien na svete sa počas svojho života stane obeťou násilia. To je jedna miliarda žien. V roku 2014 po prvý krát aj Dunajská Streda sa pridá k stovkám miest na svete, kde ženy a muži tancujú spoločne, aby takýmto spôsobom protestovali proti násiliu páchanom na ženách. Pridaj sa aj Ty k jednej miliarde demonštrantov a tancuj s nami 14. februára 2014 o 11:00 hodine pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede. Spojme sa za spravodlivosť!

14. februára 2014
11:00
Mestské kultúrne stredisko Dunajská Streda

Organizátori v Dunajskej Strede:
Výbor pre rovnosť príležitostí žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku
Phoenix o.z.
Dunakademia o.z.
Vedúca organizátorka: Habán Dana

Tags: ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text