Obrazy žien v menšine – Pozvánka

Obrazy žien v menšine – Pozvánka

Medzinárodná vedecká konferencia o postavení maďarských žien a detí na Slovensku

Hlavný organizátor: Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku
Spoluorganizátorky: OZ Phoenix, Centrum rodových štúdií, FFUK Bratislava
Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín
2013. november 22–23.

Jazyk konferencie: maďarský a slovenský so simultánnym tlmočením.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny.

Konferencia, na ktorú Vás týmto pozývame je prvým veľkým krokom pracovnej skupiny, a pokúsi sa o vytvorenie obrazu aktuálnej situácie, a porovnanie so situáciou slovenských žien a maďarských žien v Maďarsku. Prenášatelia konferencie sú renomovanými odborníkmi a odborníčkami v rôznych oblastiach ľudských práv a rovného postavenia žien a detí.

Ak sa rozhodnete svojou účasťou podporiť naše podujatie, vyplňte, prosím návratku a pošlite ju do 15. novembra na adresu liliana.bolemant@gmail.com.

Ďakujeme pekne!

Organizátorky: Úrad vlády SR, Program kultúry národnostných menšín 2013
Konferenciu podporili: Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Maďarský Kultúrny Inštitút, Bratislava
Mediálni partnery: Vasárnap Családi Magazin, Interaktív Televízió Pozsony

Program konferencie

Obrazy žien v menšine - Návratka

Medzinárodná vedecká konferencia o postavení maďarských žien na Slovensku
Hlavný organizátor: Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku
Spoluorganizátorky: OZ Phoenix, Centrum rodových štúdií (FFUK Bratislava)
Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4
Termín konania : 22.-23. novembra 2013.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ethics Policy

Ethics Policy - Text