Nem feladat. Állapot!

Nem feladat. Állapot!

Kilencvenes évek, a cseh sajtóiroda hírközpontja, éjjel egy óra. A kiadásvezető az ismert emberjogi harcos, a Charta 77 aláírója, börtönviselt polgári aktivista Petr Uhl. Neki mesélem legfrissebb élményemet Pécsről. „Petr, képzelje, a városban teljesen természetes, hogy német vagy horvát szót hall, és mindez senkit nem zavar. Nagyon tetszett.” Mire Petr Uhl: „Kedves Attila, akkor maga ugyanolyan Continue Reading...

A(Z) (I)GAZ EMBER

A(Z) (I)GAZ  EMBER

Előre is bocsánatot kell kérnem a kedves olvasótól a furcsa cím miatt. Magyarázatra is szorul, mert valójában ez lesz szerény mondandóm lényege. Manapság gyakran, szinte naponta érik az embert különböző behatások és befolyások, úgy az írott sajtó, valamint a napi közbeszéd és az elekronikus médiumok oldaláról is. Az információ terjedésének sebességét ma már valóban csak a Continue Reading...

A szlovákiai magyar oktatásügy

A szlovákiai magyar oktatásügy

Bár a cím kézenfekvőnek tűnő, mindennapi, sőt elkoptatott fogalmakat helyez egymás mellé, azt gondolom, mégsem árt tisztázni, mi az a szlovákiai magyar oktatásügy, amiről az alábbiakban szó lesz. A szlovákiai magyar iskolarendszer törvényileg nem alátámasztott – sem a közoktatási, sem a felsőoktatási törvényben nincs ilyen kategória. Vagyis általunk kreált fogalom, mely általánosan a magyar vagy részben Continue Reading...

A polgári öntudat fölöttébb szükséges voltáról

A polgári öntudat fölöttébb szükséges voltáról

A szlovákiai magyarság múltját, jelenét – és belőle fakadó jövőjét lehetetlen önmagában tárgyalni, kiszakítva az európai s azon belül a Kárpát-medencei összefüggésekből. Azt viszont korántsem lehetetlen, ellenkezőleg, a lehető legegyszerűbb megválaszolni, hogy ki a magyar. Szemforgatás és kimérák kergetése nélkül leszögezhetjük: magyar az, aki annak vallja magát. Anyanyelvében, kultúrájában, történelmében. Ő – magyarként – ösztönösen is Continue Reading...

Identitászavar minden szinten

Identitászavar minden szinten

Adott a magyarság témája egy külhoni magyarnak vagy egy kisebbségben élő magyarnak vagy egy szlovákiai magyarnak. Esetleg simán csak egy szlovákiainak? Nos, itt az első mondatnál már identitászavar lép a képbe. A jelenség nem újkeletű, viszont pár évvel ezelőtt már érezhetően felerősödött az identitászavar a felvidéki (szlovákiai) magyarság körében. Ne menjünk messzire, maradjunk a saját házunk Continue Reading...

Kik a szlovákiai magyarok, és miért fogynak?

Kik a szlovákiai magyarok, és miért fogynak?

A „Ki a magyar?” vitához született eddigi írások már sokat foglalkoztak a feltett alapkérdéssel, nagyjából hasonló eredményre jutva. Magyar az, aki annak tartja magát, függetlenül attól, hogy milyen iskolába járt vagy jár, milyen nyelven beszél barátaival és rokonaival, és milyen pártra szavaz. Ebben a cikkben a sokszínű szlovákiai magyarság és tagjainak kapcsolatát boncolgatva arra próbálok rámutatni, Continue Reading...

Élő közvetítés a Ki a magyar? Kerekasztal beszélgetésről a Gombaszögi Nyári Táborban

Élő közvetítés a Ki a magyar? Kerekasztal beszélgetésről a Gombaszögi Nyári Táborban

Video streaming by Ustream

Ki a magyar gyakorlati szempontból megközelítve?

Ki a magyar gyakorlati szempontból megközelítve?

Kutató vagyok, ezért gyakorlati szempontból közelítem meg azt a kérdést, hogy ki a magyar. A szociológiai kutatás általában terepmunka, ahol nem lehet a végtelenségig spekulálgatni, hanem el kell dönteni, konkrétan kik illenek bele a kutatás tárgyát képező csoportba. Olyan ez, mint amikor egy festő fekete hajú nőket akar festeni. Elmélkedhet, hogy az-e a fekete hajú, akinek Continue Reading...

Magyar (szlovák) vagyok, magyarnak (szlováknak) születtem(!?)

Magyar (szlovák) vagyok, magyarnak (szlováknak) születtem(!?)

A kisebbségpolitika emberi jogi alapvetése Szlovák diákjaimnak az emberi jogokról és a multikulturalizmusról szóló előadásaim során néha teljesen egyszerűnek tűnő kérdéseket szoktam feltenni. Az egyik így hangzik: saját magukra nézve igaznak vagy hamisnak tartják-e a következő állítást: „szlováknak születtem” („narodil som sa ako Slovák”)? Legtöbben erre csaknem gondolkodás nélkül rábólintanak, hogy hát persze, az állítás igaz, ők Continue Reading...

Fosztóképző

Fosztóképző

A „szlovákiai magyarság fennmaradásának” kérdéseit feszegető vitában beleférhet-e igazán komoly mondanivaló 4-5 oldalba? Aligha. Ezért „első körben”, ha megengedtetik ez nekem, magával a vitaindító szöveggel foglalkoznék. Azért késztetett írásra ez a szöveg, mert „megszólítva érzem” magam. Ahhoz a csoporthoz vagyok sorolható, „…amely már… csak szimbolikusan kötődik ehhez a régióhoz, mert… Magyarországon… él, s nem, vagy csak Continue Reading...