Az SZMK kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslata

Kidolgozta: Fiala János Szakértői anyag, 2010. december 12. Észrevételeiket, megjegyzéseiket, kérem, küldjék a foruminst@foruminst.sk címre. Návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín § 1 Všeobecné ustanovenia (1) Každá osoba patriaca k národnostnej menšine má právo slobodne používať svoj jazyk v súkromí a na verejnosti, slovom aj písmom. (2) Tento zákon ustanovuje v nadväznosti na ďalšie zákony podmienky používania jazykov národnostných menšín Continue Reading...

A parlamenti képviselőknek küldött módosító javaslatok az államnyelvtörvény parlamenti vitája előtt

Pozmeňujúci návrh poslanca…………….. k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1. V § 1 odsek 2 znie: „(2) Štátny jazyk v úradnom styku má prednosť pred inými jazykmi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá bola Continue Reading...

Az SZMK kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslatának alpelvei

Kidolgozta: Fiala János Cél: Jelen anyag célja, hogy lefektesse azokat a pontokat, amelyekre az új kisebbségi nyelvhasználati törvénynek épülnie kell. Az itt javasoltak megvitatásra kerülnek a hazai kisebbségeket képviselő szervezetekkel, és a vita alapján elkészülő újabb változat a törvény normaszövegszerű javaslatának elkészítéséhez fog alapul szolgálni. Az alábbi pontok alapján elkészült egy előzetes normaszöveg-anyag is szlovák nyelven, Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának levele Knut Vollebaeknek, az EBESZ kisebbségi főbiztosának [magyarul]

Tisztelt Főbiztos Úr! A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nevében tiltakozásomat fejezem ki a szlovák kormány intézkedései ellen, amelyeket Fico kormányfő tervez bevezetni az ország nem szlovák nemzetiségű állampolgárai ellen. Az ún. Beneš-dekrétumokból eredő kollektív bűnösség bélyege alól még nem mentették fel a szlovákiai magyarokat, éppen ellenkezőleg, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa három évvel ezelőtt nyilatkozatban erősítette meg a Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának levele Knut Vollebaeknek, az EBESZ kisebbségi főbiztosának [EN]

Dear Mr High Commissioner! I write you to protest, on behalf of the Round Table of Hungarians in Slovakia, against the measures the Slovak Government of Mr Fico is planning to enact against their own non-Slovak citizens. The stigma of collective guilt of so called Beneš Decrees has not yet been lifted from the Hungarians in Slovakia, Continue Reading...

A szlovákiai nemzeti kisebbségek képviselőinek találkozóján elfogadott dokumentum – Ipolynyék

Stretnutie zástupcov národnostných menšín, 22. – 23. marca 2010, Vinica Návrh na komplexné riešenie postavenia a práv národnostných menšín Dňa 22. a 23. marca 2010 sme sa stretli vo Vinici (okres Veľký Krtíš) zástupcovia najväčších historických národnostných menšín žijúcich na Slovensku – českej, maďarskej, nemeckej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej, aby sme si vymenili názory na otázku postavenia a Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának észrevételei

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának észrevételei//

A köztársasági elnök válasza

A köztársasági elnök válasza //

Levél a köztársasági elnökhöz

Vážený pán prezident! Dovoľujeme si Vás osloviť v mene Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. Okrúhly stôl je neformálne združenie maďarských menšinových organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa podporou a rozvojom maďarskej kultúry a vzdelávania na Slovensku. Okrúhly stôl vznikol 29. januára 2009 v Šamoríne za účasti približne 50 organizácií, združení, spolkov a inštitúcií. Dôvod, pre ktorý sa na Continue Reading...

Pontok az államnyelvi törvény módosításához

1. Indoklás. A beterjesztő azzal indokolja a módosítás szükségességét, hogy „a szlovák nyelv helyzete a nyilvános érintkezésben nem megfelelő. A jelenlegi nyelvi gyakorlat azt jelzi, hogy az államnyelvi törvény (250/1995 sz.) nem elégséges mértékben érvényesül.” Ezt az állítást nem támasztja alá semmilyen tárgyilagos, átfogó elemzés. Amennyiben készült ilyen jelentés, az inkább szóbeszéd jellegű információkra hagyatkozik, minthogy Continue Reading...