A Kerekasztal megjegyzései a kisebbségi jelentéshez

A Kerekasztal megjegyzései a kisebbségi jelentéshez

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kisebbségi bizottsági jelöltjei továbbították a kormányhivatalnak azokat a megjegyzéseket, melyek a kisebbségekről szóló 2012-es jelentést érintik. A megjegyzések egy huszonhat oldalas dokumentumban lettek összefoglalva - az irat azért ilyen terjedelmes, mivel az eredeti, a Kerekasztal szakértői bevonásával is elkészült jelentés helyett egy másik dokumentum kerül a kormány elé. Ezt a megoldást Continue Reading...

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése Dolník Erzsébet és Fehér István beadványáról

Olvassa el kapcsolódó bejegyzésünket is »

Magyarlakta települések, melyekben a 211/1999 sz. kormányrendelet alapján kötelező biztosítani a magyar nyelv hivatali használatát

Magyarlakta települések, melyekben a 211/1999 sz. kormányrendelet alapján kötelező biztosítani a magyar nyelv hivatali használatát (Az 512 magyarlakta községet tartalmazó településjegyzék a 2011-ben módosított törvény rendelkezései alapján 2021-ig nem bővülhet és 2031-ig nem szűkülhet.)

A kisebbségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló törvény vázlata

Kidolgozta: Fiala-Butora János vezetésével a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Elemző Központja 2011. 09. 28. Az alábbi változat a törvényjavaslat kvázi-normaszövege, vagyis a leendő normaszöveg vázlata, amely a társadalmi vitára szánt fontosabb pontokat tartalmazza. Ezek véglegesítése során lehet kidolgozni a különösebb érdeklődésre számot nem tartó, technikai jellegű részletszabályokat (pl. a választási eljárásnak van még jó pár eljárási szabálya, de igazi Continue Reading...

A nemzetiségi közösségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló törvény javaslatának alapelvei

Kidolgozta: Fiala-Butora János vezetésével a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Elemző Központja 2011. 09. 28. Jelen anyag célja, hogy bemutassa azokat az alapelveket, amelyekre az kisebbségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló törvénynek épülnie kell. Az itt javasoltak megvitatásra kerülnek a hazai kisebbségeket képviselő szervezetekkel, és a vita alapján elkészülő újabb változat a törvény normaszövegszerű javaslatának elkészítéséhez fog alapul szolgálni. Az alábbi Continue Reading...

A választógyűlés tárgyalási rendje

ROKOVACÍ PORIADOK VOLEBNÉHO ZHROMAŽDENIA VÝBORU PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ vydaný predsedom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny dňa ... Čl. 1 Predmet úpravy Rokovací poriadok volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) upravuje postup pri nominácii kandidátov a voľbe nominantov na ďalších Continue Reading...

A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának alapszabálya

Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Čl. 1 Úvodné ustanovenie Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len "výbor") upravuje úlohy výboru, jeho postavenie, pôsobnosť a zloženie ako aj zásady zasadania výboru. Čl. 2 Postavenie výboru Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) Continue Reading...

Az SZMK módosító javaslatai a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága alapszabályával kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala megnyugvással vette tudomásul a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának (a továbbiakban Bizottság) létrejöttét. Pár hónapja a korábbi Nemzetiségi Tanácsot még a teljes megszűnés veszélye fenyegette. Nagyon fontos dolog, hogy a nemzeti kisebbségek kérdésével és képviseletével a kormányhivatalon belül az Emberjogi Tanács külön bizottsága foglalkozhat. Ki kell emelni, hogy a bizottság jogkörei Continue Reading...

Az SZMK módosító javaslatai a kisebbségi nyelvhasználati törvénytervezet tárcaközi vitájában

Pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku (OSMS) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín, poslaného 18. februára 2011 do medzirezortného pripomienkového konania Úradom vlády Slovenskej republiky. Nasledujúce body vyjadrujú pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku k návrhu novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín vypracovanému pod gesciou Podpredsedu vlády SR Continue Reading...

Észrevételek Rudolf Chmel kormányalelnök társadalmi vitára bocsátott kisebbségi nyelvtörvény-módosításával kapcsolatban

Pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku (OSMS) k návrhu zákona o používaní jazykov národnostný menšín, zverejnenej 15. novembra 2010 Úradom vlády Slovenskej republiky Šamorín, 11. decembra 2010. Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku Expertná skupina jazykového právneho poradenstva Vypracoval: János Fiala Nasledujúce body vyjadrujú pripomienky Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku k návrhu novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín vypracovanému pod gesciou Podpredsedu vlády Continue Reading...