2014-es kisebbségi jelentések

Hodnotiaca správao podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014 by kerekasztal Správa o používaní jazykov národnostných by kerekasztal Správa o stave národnostného školstva za rok 2014 by kerekasztal

Hajdú István – Diszparitások, források, hatékonyság

Hajdú István – Diszparitások, források, hatékonyság

Már-már közhelynek hat, ha azt állítjuk, hogy a délszlovákiai régióban óriási különbségek vannak Dél- és Kelet-Szlovákia között mind anyagiakban, mind az emberi erőforrások terén. Ha viszont azt vizsgáljuk, mekkorák a különbségek a déli és az északi régiók között, a tények még riasztóbbak. Ha a vizsgálódást leszűkítjük a Rimaszombati járásra, amely a hivatalos adatok szerint az Continue Reading...

Nagy Myrtil: Az anyagi erőforrások hatékony felhasználása

Nagy Myrtil: Az anyagi erőforrások hatékony felhasználása

Az előadás arra próbál választ keresni, hogy milyen mértékben és hatékonysággal képes a dél-szlovákiai civil szektor kihasználni azokat az anyagi forrásokat és lehetőségeket, melyek küldetésük révén hasznosíthatók az asszimilációs folyamatok megfékezésében, ill. a magyarságtudat erősítésében.   TÓTH, KÁROLY (ED.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009. A vizsgált kérdéskör tárgyát Continue Reading...

A kulturális támogatási rendszer 2014-ben

A kulturális támogatási rendszer 2014-ben

A Kerekasztal  kulturális bizottságának januári összejövetelén szóba került egy olyan lista felállítása, amely tartalmazná azok a szervezeteket, vállalkozásokat, amelyeket a kulturális pályázati rendszer érint. A pályázati rendszer interneten hozzáférhető adatai egy táblázatban tartalmazzák az összes kisebbség támogatási kérvényeit, de nem tartalmazzák azokat az adatokat, ami lehetővé tenné az egyes kisebbségek pályázatainak szétválogatását. Ezt a feladatot kézi Continue Reading...

Hajdók Katalin: Asszimilációs folyamatok és a szlovákiai magyarok identitása

Hajdók Katalin: Asszimilációs folyamatok és a szlovákiai magyarok identitása

Amikor kézhez kaptam a témákat, sokat töprengtem azon, hogyan lehetne legjobban jellemezni az adott témaköröket s azok lecsapódását mindennapjainkban. S mindezt annak ellenére, hogy az olyan fogalom, mint asszimiláció és identitástudat mindennapi életünk szerves részévé vált. Végül arra jutottam, hogy megpróbálom elmondani mindazt, amit megéltem, s mindennap megélek magyarként Szlovákiában, a Kárpát-medencében és Európában.   TÓTH, Continue Reading...

Lampl Zsuzsanna – A nemzeti identitás, avagy a magyar márka megőrzése

Lampl Zsuzsanna – A nemzeti identitás, avagy a magyar márka megőrzése

Amióta tizenöt éve a nemzeti identitás és a hozzá kapcsolódó témák kutatásával foglalkozom, nemhogy egyszerűbbé, átláthatóbbá vált volna ez a jelenség, hanem épp fordítva, sokkal bonyolultabb, összetettebb lett. Ezt nem azért mondom, hogy bárkit is megijesszek, és elvegyem a kedvét attól, hogy magyarságmegőrző programokon törje a fejét, hanem azért, mert azt gondolom, hogy a problémamegoldás Continue Reading...

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai

Előzmények A szlovákiai magyar lakosság száma 1921 és 2001 között 650 597-ről 520 528-ra, azaz 130 069 fővel (20,0%-kal) csökkent. (Ugyanezen idő alatt Szlovákia lakosainak a száma 300 870-ről 5 379 455-re, 2 378 585 fővel, azaz 79,3%-kal növekedett.) A magyar lakosság számának változása 1921 és 2001 között nem volt folyamatos. Demográfiai szempontból a magyar lakosság Continue Reading...

Hrubík Béla: A kisebbségek helyzete az állam életében

Hrubík Béla: A kisebbségek helyzete az állam életében

Hrubík Béla: A kisebbségek helyzete az állam életében, érdekérvényesítő lehetőségek Szlovákiában és nemzetközi szinten Tisztelt civil szervezetek képviselői, tisztelt vendégek, kedves barátaim! Amikor e látszólag tág teret és lehetőségeket kínáló téma kidolgozásának nekifogtam, némileg számot vetettem azzal az úttal, melyet a szlovákiai kisebbségek, ezen belül is a szlovákiai magyar nemzeti közösség bejárt 1989-et követően. Érintőlegesen végigfutva az Continue Reading...

Petőcz Kálmán – Status quót vagy státust?

Petőcz Kálmán – Status quót vagy státust?

Két héttel a 2006-os parlamenti választás után, június 28-án, Robert Fico, a választáson győzedelmeskedő Smer elnöke a hazai és külföldi közvélemény nem kis meglepetésére bejelentette, hogy a sikeres koalíciókötési tárgyalások nyomán a Smer a HZDS-szel és az SNS-szel alakít kormányt. TÓTH, KÁROLY (ED.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának angol nyelvű árnyékjelentése

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának angol nyelvű árnyékjelentése

A nyilvánosság számára is elérhetővé vált a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának angol nyelvű árnyékjelentése. A dokumentumot Fiala János, a Jogsegélyszolgálat munkatársa dolgozta ki, az összegző jelentés tartalmazza az utóbbi években felmerülő, szlovákiai magyar kisebbséget érintő problémákat, többek között a média, a nyelvhasználat, az intézmények, vagy éppen az oktatás terén. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának angol nyelvű árnyékjelentése