A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának felhívása a 2010-es parlamenti választások előtt

Nagyon feszült és válságos időket élünk. Szlovákiában a választási kampány kellős közepén újra előkerült az ún. magyar kártya. Sokan úgy gondolják, hogy ezzel szavazatokat lehet szerezni, és szembe lehet állítani a szlovák és a magyar választókat. Meggyőződésünk, hogy ez ma már lehetetlen. Minden józan választó tudatában van annak, hogy nem a politikusok gazdasági és politikai érdekeinek Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata az állampolgárságról szóló törvény módosítását követően kialakult helyzetről (magyarul)

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. május 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése által megszavazott, az állampolgárságról szóló törvény módosításával szembeni ellenlépésként jóváhagyta a szlovák állampolgárságról szóló törvény módosítását. A szlovák parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi az állampolgárság önkényes megvonását olyan személyektől is, akiket tartós kötelékek fűznek Szlovákiához (itt a szülőhelyük, a vagyonuk, tartós lakhelyük), Continue Reading...

Mondjunk nemet a hazafisági törvényre!

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tiltakozó nyilatkozata a 2010. április 27-i tiltakozó összejöveteleken: Csak az lehet hazafi, akinek van hazája! És, Petőfi szavaival szólva: „Haza csak ott van, hol jog is van”. A hazafisági törvény beterjesztői semmibe veszik a jogot – ezt naponta bizonyítják. Ezért ők nem kérhetik rajtunk számon a hazafiságot! Egy állam akkor válik hazává, ha otthont Continue Reading...

Az SZMK állásfoglalása A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája második szlovákiai ellenőrző jelentésével kapcsolatban

Állásfoglalás a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szlovákiában történő bevezetésének színvonaláról szóló jelentéssel kapcsolatban, amely a második körben végzett monitorozás folyamatáról és annak eredményeiről készült 1. A kisebbségi nyelvek hivatalos érintkezésben történő használatát engedélyező 20 százalékos megkötés kérdéséhez. Azonosulunk az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásával. A 20%-os határ túlságosan korlátozó és diszkriminatív. Elvileg csak 3 nemzeti kisebbség Continue Reading...

Levél a köztársasági elnökhöz a hazafiságról szóló törvénnyel kapcsolatban

Tisztelt Ivan Gašparovič köztársasági elnök úrnak 2010. március 8-án Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa legutóbbi ülésén két olyan törvényt hagyott jóvá, amelyek meggyőződésünk szerint nem állnak összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, sem pedig a jogállam alapelveivel. A hazafiasság támogatásáról, valamint a vagyoneredet igazolásáról szóló törvényről van szó. Ezért kérjük Önt, Köztársasági Elnök Úr, éljen alkotmányos jogával Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának állásfoglalása az államnyelvtörvény módosításának elfogadása után kialakult helyzetről

Javaslat a nemzetiségi jogok átfogó rendezésére A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala értékelése szerint az államnyelvről szóló törvény módosítása után kialakult állapotok újból igazolják, hogy a szlovákiai nemzeti kisebbségek jogait átfogó módon kell rendezni. A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy nincs egyensúly a többségi nemzet nyelvének védelme és a számbeli kisebbségben élő népcsoportok nyelvének védelme és ápolásának aktív Continue Reading...

Államnyelvtörvény helyett egyenjogúságot!

2009. szeptember 1-jén Dunaszerdahelyen tiltakozó nagygyűlésen találkoztak a szlovákiai magyarok képviselői: polgármesterek, köztisztviselők, pedagógusok, értelmiségiek, munkások, vállalkozók, a civil szervezetek és a közélet szereplői, Szlovákia állampolgárai és az alábbi nyilatkozatot fogadták el: Államnyelvtörvény helyett egyenjogúságot! A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata Tiltakozunk a szlovákiai államnyelvtörvény diszkriminatív rendelkezései ellen! A törvény jelenlegi formájában nem old meg semmilyen valós társadalmi problémát, feszültséget Continue Reading...

Statement on the Amendment to Law No. 270/1995 Coll. on the State Language

Statement on the Amendment to Law No. 270/1995 Coll. on the State Language Bratislava, 15 July, 2009 1. Justification of the need for amendment. The Explanatory Note states, inter alia, that the State Language Law (hereinafter: Law) is intended to contribute "to the strengthening of the position of the Slovak language as state language in the Slovak Republic. The Continue Reading...