Gyakorlati útmutatót készít a kettős állampolgárságról a Jogsegélyszolgálat

A Jogsegélyszolgálat munkatársai a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kérésére megvizsgálják a kettős állampolgársággal kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémákat. A jogászok célja, hogy tanácsaikkal segítsenek azokon, akik fontolgatják a magyar állampolgárság felvételét, vagy már elveszítették szlovák állampolgárságukat. A döntés a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának keddi ülésén született meg. Lancz Attila, a Jogsegélyszolgálat munkatársának elmondása szerint az ülésen felkérést Continue Reading...

Megoldódik a szlovákiai magyar helységnevek ügye

A kormány helységnévbizottságának ténykedése alapján kerülhet pont a szlovákiai magyar helységnevek kérdésére: végre hivatalosan is magyar elnevezést kaphat többek között Párkány, más települések magyar neve pedig teljesen megváltozhat. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala részéről Orosz Örs ismertette a változások hátterét, aki szakértőként vett részt a bizottság munkájában. Mint arra Orosz rámutatott, egy kilencven éve húzódó és tizenhét Continue Reading...

Az Európa Tanács emberi jogi biztosával tárgyalt a Kerekasztal

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának küldöttei szeptember 28-án, kedden megbeszélést tartottak a kétnapos szlovákiai látogatáson tartózkodó Thomas Hammarberggel, az Európa Tanács emberi jogi biztosával. A találkozót a főbiztos kezdeményezte, Hammarberg a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban felmerülő problémák iránt érdeklődött. A Kerekasztal részéről a megbeszélésen a szervezet szóvivője, Öllös László, valamint a jogsegélyszolgálat jogásza, Lancz Attila vettek részt. A Continue Reading...

A SZMK Koordinációs Bizottságának állásfoglalása a kormányhivatal 2011-es évi nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatásával kapcsolatban és Juhász László válasza

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala közzé tette a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok támogatásának eredményeit az interneten. A magyar kisebbséggel kapcsolatos észrevételeinket a következőkben foglaljuk össze. A támogatások kiírása, a döntési mechanizmus kialakítása, illetve a döntések megszületése a korábbi gyakorlathoz képest több hónapot késett. Ez rendkívül nehéz helyzetbe hozta a nemzeti kisebbségi, köztük a szlovákiai magyar szervezeteket Continue Reading...

A SZMK állásfoglalása a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2011. május 25-én jóváhagyott parlamenti módosításával kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kiemelt fontosságot tulajdonít a kisebbségi nyelvhasználati törvény (Tt. 184/1999 sz. törvény) folyamatban lévő módosításának. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által harmadik olvasatban elfogadott törvénymódosítás, amennyiben hatályba lép, hosszú évekre határozza majd meg a kisebbségi nyelvek – köztük a magyar nyelv – hivatalos használatának kereteit. A törvénymódosítási folyamat kezdetén a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Continue Reading...

Az SZMK nyilatkozata a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságával kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala megnyugvással vette tudomásul a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának (a továbbiakban Bizottság) létrejöttét. Pár hónapja a korábbi Nemzetiségi Tanácsot még a teljes megszűnés veszélye fenyegette. Nagyon fontos dolog, hogy a nemzeti kisebbségek kérdésével és képviseletével a kormányhivatalon belül az Emberjogi Tanács külön bizottsága foglalkozhat. Ki kell emelni, hogy a bizottság jogkörei Continue Reading...

Nemocnica – Kórház. Az SZMK nyilatkozata az egészségügyi intézmények kétnyelvűsítésével kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala megnyugvással vette tudomásul a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának (a továbbiakban Bizottság) létrejöttét. Pár hónapja a korábbi Nemzetiségi Tanácsot még a teljes megszűnés veszélye fenyegette. Nagyon fontos dolog, hogy a nemzeti kisebbségek kérdésével és képviseletével a kormányhivatalon belül az Emberjogi Tanács külön bizottsága foglalkozhat. Ki kell emelni, hogy a bizottság jogkörei Continue Reading...

Az SZMK levele Rudolf Chmel kormányalelnökhöz a bizonyítványok kétnyelvűségével kapcsolatban és R. Chmel válasza

Tisztelt Kormányalelnök Úr! A múlt héten kerültek kiosztásra a félévi bizonyítványok. A magyar tannyelvű iskolákban a kétnyelvű bizonyítványok kiállítása során a pedagógusok olyan nehézségekkel szembesültek, amelyek a kétnyelvűség törvényben biztosított jogát a bizonyítványok kiállítása során csak részben engedik érvényesülni. E probléma megoldása véleményünk szerint a kérdés minisztériumi szintű rendezését követeli meg. A törvény alapján a bizonyítványokat a Continue Reading...

Népszámlálás 2011 – A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az elkövetkező hónapokban felvilágosító kampányt folytat a 2011. május 21-én megvalósuló népszámlálással kapcsolatban. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a népszámlálás fontosságára. A népszámlálás lesz ennek az évnek a legfontosabb eseménye, amely egy évtizedre meghatározza a szlovákiai magyarok lélekszámát, társadalmi súlyát, jelenlétét az államéletben, az igényelhető anyagi támogatások mértékét, a magyar–szlovák viszony alakulását. Szlovákia Continue Reading...

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának nyilatkozata a Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozása ügyében

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala támogatja a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a szlovákiai magyar közoktatás szakmai háttérintézmény-rendszerének megerősítése céljából kezdeményezett Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet megalakítását. Felkéri ezért Eugen Jurzyca, oktatásügyi minisztert, Rudolf Chmel emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnököt Continue Reading...