2014-es kisebbségi jelentések

Hodnotiaca správao podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014 by kerekasztal

Správa o používaní jazykov národnostných by kerekasztal

Správa o stave národnostného školstva za rok 2014 by kerekasztal

Ethics Policy

Ethics Policy - Text