Hajdú István – Diszparitások, források, hatékonyság

Hajdú István – Diszparitások, források, hatékonyság

Már-már közhelynek hat, ha azt állítjuk, hogy a délszlovákiai régióban óriási különbségek vannak Dél- és Kelet-Szlovákia között mind anyagiakban, mind az emberi erőforrások terén. Ha viszont azt vizsgáljuk, mekkorák a különbségek a déli és az északi régiók között, a tények még riasztóbbak. Ha a vizsgálódást leszűkítjük a Rimaszombati járásra, amely a hivatalos adatok szerint az európai uniós támogatások merítésében a legjobbak között van, úgy tűnik, kétféle Szlovákia létezik. Egy elmaradott, lerobbant, kitörési lehetőségek nélküli és egy fejlettebb, ahol nem a folyamatosan felmerülő problémákra kellenek a források, de jócskán telik fejlesztésre, a polgárok hosszú távú jólétének biztosítására is.

TÓTH, KÁROLY (ED.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009.

Vizsgáljunk tehát meg egyetlen uniós támogatási forrást a járásban, a Szociális Fejlesztési Alapot (Fond sociálneho rozvoja)! Az alap 2004-től fejt ki tevékenységet a járásban, és deklarált célja a szociálisan hátrányos helyzetben élők betagolása a társadalomba.

Alaphelyzet:
A lakosok szociális rászorultsága, munkanélküliség.
A munkanélküliek száma a Rimaszombati járásban (2006): 12 282.

1. táblázat. A 24 hónapon (!) túl lévő munkanélküliek száma 2006 októberében

TÁMOGATÁSI PROGRAM %
Szlovákia 107 411 9,27
Besztercebányai kerület 24 716 15,61
Rimaszombati járás 6 665 28,35
Közösségépítés Kultúra 2007

A munkanélküliek száma a Rimaszombati járásban (2006): 12 282. Hogyan
néznek ki ezek a számok régiós bontásban:
2. táblázat. A munkanélküliség régiós (kistérségi) bontásban (2006. október)

Kistérség Munkanélküliek száma
Alsó Gömör* 1 306
Balog-völgy* 996
Gort-völgy* 854
Medves* 682
Meleghegy* 591
Muránska Planina v RS 330
Palóc Dombvidék* 1 249
Ratková a okolie v RS 63
Rimaszombat 2 165
Rimava-Rimavica 598
Rima-völgy* 602
Sajó-völgy* 922
Sinec v RS 1 005
Suchánska dolina v RS 301
Vály-völgy* 618
Összesen 12 282

*Magyar többségű régiók.

1. grafikon. A szociálisan rászorultak aránya a gazdaságilag aktív lakosokhoz viszonyítva az egyes kistérségekben a Rimaszombati járásban (2006)
2015-03-02_12-23

A „Mikroregión Muránska Planina“ és a Vály-völgye régió közötti különbség 28%! Milyen szellemi, anyagi, emberi erőforrásokról beszéljünk abban a térségben, ahol 3-4 szomszédos községben 50—70 százalékos a munkanélküliség hosszú évek óta? Ahonnan a főiskolát, egyetemet végzettek, a jobb megélhetés végett elvándorolnak?

Valóban igaz, hogy a járás élen jár a felhasznált EU-s források nagyságrendjét illetően. Sajnos ez pont az Európai Szociális Alapból (ÉSzA) jött be segélyek és szociális juttatások formájában. Elenyésző hányada került új munkahelyek teremtésére, fejlesztésre, inovációra.

Szociális Fejlesztési Alap – Támogatások

A Szociális Fejlesztési Alap még 2004-ben lehetővé tette, hogy a helyi szociális partnerségben tevékenykedő szakértők döntsenek arról, kik kapják a támogatást a meghirdetett pályázati körökben. Hogy a helyiek dönthettek arról, hová menjen a támogatás azért kulcsfontosságú, mert ők ismerik legjobban a helyi közösséget és tudják azt, hová kell az azonnali és hatékony külső intervenció. A másik ok pedig a korrupció, a klientelizmus elkerülése, az ad hoc pályázatok kiszűrése. Az első pályázati felhívás nyertesei a következők voltak:

1. Derencsén község — Vállalkozás a vidéki turizmusban — 747 690,- Sk
2. Hidak Európába PT, Almágy — Gyógy- és aromanövények termesztése — 871 467,- Sk
3. Szerpentínek Polgári Társulás, Ozsgyán — A „Suchánska-völgy“ községe-inek fejlesztési terve — 601 619,- Sk
4. Balog-völgy régió, Bátka — Fejlesztési tervek elkészítése 24 községnek 936 200,-
5. Méta Polgári Társulás, Gesztete — Munkanélküli inkubátor — 637 500,-Sk

A jóváhagyott pályázatok jelentős hányada a magyar nemzetiségű állampolgárok által lakott területekre ment főleg olyan pályázatok támogatására, ahol vagy munkahelyek teremtettek, vagy a községek esélyeit növelték más uniós felhívásokban és támogatási rendszerekben.

Sajnos, jelenleg ott tartunk, hogy a Szociális Alap elvette a helyi partnerség kezéből azt a jogot, hogy helyi szinten döntsenek a beérkezett pályázatokról. S a legutolsó pályázati körben egyetlen pályázat volt támogatva a járás északi részében több milliós nagyságrendben.

Hogyan lehetne felzárkózni? Pályázni! Pályázni! Pályázni!

De csak olyan pályázatot benyújtani, amire van közösségi igény. A pályázathoz biztosítani a megfelelő szakértői hátteret, hatékonyságát és azt, hogy a kivitelezés után minőségi változás álljon be a régióban az ott élő közösségben.

Tags:

Ethics Policy

Ethics Policy - Text