Számok és tények a munkaerőpiacról

Számok és tények a munkaerőpiacról

Szlovákiában a munkanélküliségi ráta 2012 novemberében (14,5%) már jócskán meghaladta az Európai Uniós (EU-27) átlagot (10,7%), a tagállamok közt az 5. legmagasabb értéket és a V4 országok közül is a legmagasabb a regisztrált munkanélküliség az Eurostat adatai szerint (1. ábra).

1. ábra. Munkanélküliségi ráta az EU tagországaiban 2012 novemberében. Forrás: EUROSTAT

 Ugyanakkor további kedvezőtlen tényként konstatálható, hogy nagyon magas a tartósan munkanélküli személyek aránya a munkanélküliek közt. Szlovákia ebben a kimutatásban listavezető, nálunk van arányaiban a legtöbb olyan munkanélküli a tagországok közt, aki 12 hónapnál régebben nem talált munkát! A 12 hónapnál régebben, azonban egy-két-három, vagy még több évet is jelent. Ezt az eloszlást mutatja a 2. ábra.

2. ábra. Munkanélküliek eloszlása a nyilvántartásba vétel óta eltelt idő hossza alapján. Forrás: ÚPSVaR

Látható, hogy a munkanélküliek egyharmada már két éve nem talált munkát! Ha egy a trendeket mutató bontást néznénk, megállapíthatnánk, hogy romló tendenciának lehetünk tanúi.

Ami a foglalkoztatási ráta értékének alakulását illeti, leszűrhető, hogy Szlovákiában a munkaképes korú lakosság 65,1%-a volt foglalkoztatott 2011-ben, ez elmarad az EU 27 országának átlagától, a V4 országok közt pedig Csehország mögött a második helyen áll az ország. (3.ábra)

3. ábra. Foglalkoztatási ráta az EU-27-ek és a V4 országaiban 2004-2011 közt. Forrás: Eurostat

 A munkaképes korú lakosság aktivitását a 4. ábra mutatja. Ebből leszűrhető, hogy Szlovákiában a munkaképes lakosság 69%-a aktív, vagyis foglalkoztatott vagy regisztrált munkanélküli személy. Az EU 27-ek átlagától némileg elmarad Szlovákia, a V4 országok közt a második helyet foglalja el, szintén Csehország mögött.

4. ábra. Aktivitási ráta az EU-27-ek és a V4 országaiban 2005 és 2011 3.negyedéve közt. Forrás: Eurostat

 

Mi a helyzet Dél-Szlovákia magyarok által lakott járásaiban?

A regisztrált munkanélküliek száma 2012 novemberére elérte a 419 369 főt. Szlovákián belül ugyanakkor nagyon magas regionális eltérések tapasztalhatóak, egy nyugat-keleti lejtő rajzolódik ki. Egyes járások közt a munkanélküliség tekintetében akár ötszörös eltérés is tapasztalható. A lejtőn a nagyobb városok, elsősorban a megyeszékhelyek és szűkebb vonzáskörzetük jelentenek szigeteket.

A dél-szlovákiai, magyarok által is lakott járásokban a munkanélküliek számának alakulása riasztó trendeket mutat. E trendeket ábrázolja az alábbi, 5. ábra.

5. ábra. A munkanélküliek számának alakulása Dél-Szlovákia magyarok által lakott 16 járásában 2007 augusztusa és 2012 októbere közt a nyilvántartásban való regisztráció óta eltelt idő alapján. Forrás: ÚPSVaR adatai alapján

Látható, hogy nagyon meredeken emelkedik az ún. tartósan munkanélküli személyek száma. A 2007 augusztusában mért értékhez képest a 0-7 hónapja regisztrált munkanélküli személyek száma mintegy 44%-al, a 7-12 hónapja regisztrált munkanélküli személyek száma mintegy 92%-al és a 12 hónapon túl regisztrált személyek száma 48,5%-al emelkedett! 2012 októberében a dél-szlovákiai 16 járásban (Szlovákiában 77 járás van) élt a tartósan munkanélküliek 41%-a! Dél-Szlovákia járásai közül 11-ben az országos átlagot meghaladó munkanélküliség mutatható ki és a legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező 10 szlovákiai járásból 6 járás Dél-Szlovákiában található, Közép- és Kelet-Szlovákia járásai mind átlagon felüli munkanélküliséggel rendelkeznek.


1. táblázat. Munkanélküliség Dél-Szlovákia magyarlakta járásaiban, kiegészítve az adott járás rangsorban elfoglalt helyével. Forrás: ÚPSVaR adatai alapján

 

Az Eurostat adatai alapján a foglalkoztatottsági ráta értékét tekintve Kelet-Szlovákia (59,6%) és Közép-Szlovákia (63,1%) a szlovákiai átlagos érték (65,1%) alatt, míg Nyugat-Szlovákia (67,5%) és Pozsony (75,4%)  átlagon felüli értékkel rendelkeztek 2011-ben. Az aktivitási ráta értékét tekintve hasonló megfigyelést tehetünk. Az aktivitást tekintve az Eurostat adatai alapján a munkaképes korú lakosság mintegy 75%-a aktív Pozsonyban, 69,4%-a Nyugat-Szlovákiában, 68,5%-a Közép-Szlovákiában és 66,07%-a Kelet-Szlovákiában. Az országos aktivitási ráta 68,9% volt 2011-ben.

 

Fogalommagyarázat:

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküli személyek száma viszonyítva a munkaerő-állományhoz

Munkaerő-állomány (vagy gazdaságilag aktív személyek): azoknak a lakosoknak a száma, akik a munkaképes korú lakossághoz tartoznak és a munkanélküliek vagy foglalkoztatottak csoportjába tartoznak

Gazdaságilag inaktív személyek: a munkaképes korban lévő, gazdaságilag nem aktív személyeket soroljuk ide (pl. nincs munkája, de nincs is nyilvántartvava a munkaügyi hivatalban)

Foglalkoztatási ráta: a foglalkoztatottak számának és a munkaképes korú lakosság számának hányadosa. A cikkben a 15-64 éves korosztályra vonatkozó adatok kerültek felhasználásra.

Aktivitási ráta (vagy részvételi arány): a munkaerő-állomány és a munkaképes korú lakosság hányadosa. A cikkben a 15-64 éves korosztályra vonatkozó adatok kerültek figyelembe vételre.

1) Szlovákia munkanélküliségi rátája az 5. legmagasabb az EU tagállamai közt.
2) Szlovákia rendelkezik arányaiban a legtöbb tartós munkanélkülivel az EU tagállamai közül.
3) A munkaképes korú lakosság aktivitása Szlovákiában 69%-os, míg foglalkoztatottsága 65,1%-os volt 2011-ben, ami elmarad az EU 27-ek átlagától, a V4 országok közt Csehország mögött a másodikak vagyunk.
4) A munkanélküliek egyharmada már két évnél régebben nem talált munkát
5) Dél-Szlovákia 16 magyarok által is lakott járásában él a tartósan munkanélküli személyek 41%-a.
6) Dél-Szlovákia 16 magyarok által is lakott járása közül 11-ben magasabb a munkanélküliség az országos átlagnál.
7) Az országon belül nagymértékű regionális eltéréseknek lehetünk tanúi.

Antalík Imre

A Kerekasztal gazdasági bizottságának vezetője

Tags: , ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text