Magasan szárnyaló kormorán – kisebbségi kulturális támogatások Somorján

Magasan szárnyaló kormorán – kisebbségi kulturális támogatások Somorján
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala dokumentáció céljából egy helyen gyűjti össze az összes 2012-es kisebbségi támogatásokkal foglalkozó írást.

Miért sikeresebbek nagyságrendekkel a Kormorán Hotel területén zajló projektek, mint a város kulturális életét alapjaiban meghatározó szervezetek?

Az elmúlt évben a kisebbségi kultúrák fejlesztésére 4,5 millió eurót osztottak el. A pályázati pénzek nagyon sok esetben rendeltetésükkel ellentétesen került felhasználása. A fő nyerő a pénzcsomag szétosztásából profitáló Híd-közeli vállalkozások. Ilyen és ehhez hasonló hírek jelentek meg a 2012-es kisebbségi finanszírozások körüli botrányban. Ezért élve a civil kontroll lehetőségével, az interneten fellelhető pályázatokat és szerződéseket megvizsgálva utánajártunk, Somorja városában kik és hogyan használták fel a helyi (döntően magyar) kultúra fejlesztése címén felszedett pénzösszegeket. Az eredmények és a konkrét számok megdöbbentőek: a közösségi élet szempontjából több kétes és további kérdéseket is felvető projektre bukkantunk. Az elemzés két szekciót érint, s ennek eredményeit tárjuk most a széles nyilvánosság elé.

Vol. I.: Fesztiválok

Melyik somorjai polgár ne vett volna részt vagy legalább ne hallott volna a Pomlé Fesztiválról? A kétnapos késő nyári akción – melynek információink szerint 2 700 látogatója volt – 15 különböző pincészet tartott borkóstolót, ami mellett a látogatók megismerkedhettek a Felső-Csallóköz hagyományos ételeivel is. A tartalmas kikapcsolódáshoz nagyban hozzájárultak a bábelőadások, folklórprogramok és népzenei koncertek. Erre a gyerekeket, fiatalokat és az idősebb korosztály tagjait is megszólító fesztiválra a város 11 920€-t igényelt, a bírálóbizottság 8 000€-t javasolt, a kisebbségügyi kormánybiztos végül csak 3 000€-t hagyott jóvá. A támogatás mindössze a sátrak bérletére és 1 zenekar honoráriumára volt elegendő.

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=1148
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=679579&text=1

A bírálóbizottság és a kisebbségi kormánybiztos döntése korántsem nevezhető nagyvonalúnak. Első gondolatunk az volt, hogy nyilván szűkös a rendelkezésre álló keret, a pénzeket ezért óvatosan osztják el egy olyan elv mentén, hogy a lehető legkevesebb befektetésből a lehető legnagyobb haszon – esetünkben a nemzeti kisebbségek kultúráinak eredményes fejlesztése – származzon. Ebbéli meggyőződésünkben akkor bizonytalanodtunk el, amikor egy másik somorjai fesztivál pályázati adatait vizsgáltuk meg.

A Kormorán Hotel által megpályázott Európai Barátság Fesztiváljáról van szó, mely a bírálóbizottság által javasolt 6 000€ helyett A. Nagy döntése nyomán végül 10 500€-hoz jutott. A pályázat szerint a rendezvény célja négy nemzeti kisebbség népművészetének bemutatása volt. Ennek ellenére a színpadon három szlovák és kizárólag egy nemzetiség, a roma képviselői jelentek meg. Megállapíthatjuk tehát, hogy a projekt abban a formában, ahogy erre 10 500€ közpénzt kapott, nem valósult meg.

De nézzük a további számokat! A szerződés tanúsága szerint csak a konferansz 800€ honoráriumban részesült. Ez rendkívül komoly gázsi egy délutáni akció konferálásáért. A bérleti díjak még ennél is meghökkentőbbek. Mobil konstrukciók 1 500€, sátrak 1 500€, hangtechnika 500€, világosítás újabb 500€ értékben. Ekkora összegért minimum 20 sátrat lehet bérelni egy teljes napra, azonban a rendezvényen csupán 3-4 sátor volt, és az egész akció egyébként sem nyúlt a nyári estébe, tehát nem tartható az a tétel, hogy világosításra szükség lett volna.
A 40 fellépő részére szállást is biztosítottak 1 720€ értékben, azonban nem teljesen világos, hogy mi indokolta a közelben lakó pozsonyi és nagymagyari szereplők elszállásolását, tekintve, hogy a fesztivál egy napig tartott, a 380€-ért bérelt busz pedig épp a néptáncosok szállítására volt bebiztosítva. Külön érdekessége a projektnek a színpadi díszletként elkönyvelt 600€, noha a képeken díszletnek nyoma sincs (leszámítva a tartóoszlopokon elhelyezett krepp papírt, ami semmi esetre sem indokol egy háromjegyű összeget).

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=2065
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=706328&text=1

Számszerűleg összehasonlítva a két projektet megállapíthatjuk, hogy míg a Pomlé Fesztiválon az egy látogatóra jutó állami támogatás egy napra 1,11€, addig a Kormorán Hotel fémjelezte Európai Barátság Fesztiválja esetében ugyanez az érték 52,50€ volt.

Vol. II.: Gyermekek fejlesztésére szánt programok

Még nagyobb aránytalanságokat figyelhetünk meg a kisebbségi kulturális támogatások következő szekciójában. A gyermekek fejlesztésére szánt projektekben négy pályázat volt érdekelt. A Vita Humana nevű pályázató „Multikulturális keresztény nyári tábort” rendezett a magyarországi Börzsönyben, melyre 3 000€-t kért. A program ötven gyerek részvételével valósult meg és tíz napig tartott, azonban a szervezők kénytelenek voltak állami források nélkül megszervezni azt, tekintve, hogy a pályázat nem részesült támogatásban.

Sikeres volt ellenben a Somorjáért Polgári Társulás „Közösen és vidáman” című gyerektáboros pályázata. Arról a civil szervezetről van szó, melyet már tavaly is bírálat ért, amiért a bejegyzési címe megegyezett a Híd akkori közlekedési államtitkára, Érsek Árpád lakcímével. Érsek akkor lemondott a szervezet elnöki posztjáról, s az új vezető Tóth Ágnes lett, aki mellesleg szintén a Híd színeiben volt önkormányzati képviselőjelölt a 2010-es választásokon.

A projekt ismertetője szerint a tábor olyan magyar nemzetiségű gyerekek részére valósult meg, akik szlovák alapiskolában tanulnak. Célja a következő volt: „A nemzeti kisebbségek identitásának megerősítése a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken, az anyanyelv ismeretének tökéletesítése és a saját nemzeti kultúra mélyebb megismerése.” Ezen célok megvalósítására a Somorjáért PT 10 400€-t kért, a bírálóbizottság 1 500€-t ítélt meg, amit A. Nagy László végül 9 500€-ra „kerekített”.

A projektben felvázolt nemes célok és a gyakorlati megvalósítás között éles eltéréseket fedezhettünk fel. Lássuk a konkrétumokat!
A két turnusú napközis esemény (minden reggel 9-től délután 4-ig tartott) 30+30 gyerek számára lett meghirdetve és a gyerekek táboroztatására nem kimondottan legmegfelelőbb Kormorán Hotel területén valósult meg. Az aktív programok pedig sport-tevékenységben, hajókirándulásban, múzeumlátogatásban és korongozásban merültek ki. Olyan szabadidős programokbtan, melyek igencsak furcsa eszközei a nemzeti identitás elmélyítésének és az anyanyelv jobb megismerésének. Bizonyítják ezt az alábbi fényképek is.

Egy belsős forrás mindezt megerősítette és további érdekes adalékokkal is szolgált például arról, hogy a Kormorán klubhelyiségében „lerakott” gyerekekkel előfordult, hogy a szervezők semmiféle aktív időtöltési keretet nem biztosítottak számukra. Magyarán: unatkoztak. A tábor főszervezője, Tóth Ágnes pedig elsősorban szlovákul kommunikált az alapiskolás táborozókkal, ami bocsánatos lenne, ha a 9 500€ közpénz nem kifejezetten a szlovák iskolában tanuló magyar gyerekek anyanyelvi ismereteinek fejlesztése címén vették volna fel.

Egy másik forrás arról mesélt, hogy a táborvezető számos résztvevőt ismerősként üdvözölt, vagyis tulajdonképpen arról volt szó, hogy néhány gyermek a szülői ismertség, barátság révén vett részt a nyári táborban, ami szintén a kliensrendszer egyik formájának tekinthető.

A tábor kiadásai közül a leginkább szemet szúró, hogy a teljes összeg 64%-a, azaz 6 100€ a Kormorán Hotel parkosított részének bérlésére ment. Az adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy a Somorjáért Polgári Társulás „Közösen és vidáman” projektje, hasonlóan „Az Európai Barátság Fesztiváljához” nem a pályázati leírásban meghirdetett célokkal összhangban valósult meg.

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=878
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=700601&text=1

A további három beadott somorjai illetékességű gyermek-pályázat kivétel nélkül a helyi Csemadok alapszervezethez kötődik. A Somorjához és környékéhez köthető Csali gyermek-néptáncegyüttesek – helyi kulturális életünk büszkeségei – 96 gyermek egész éves munkáját bemutató előadásának megszervezésére (melyet honoráriumok és frissítők bebiztosítása céljából kértek) 3 750€-t kérvényeztek, végül 1 000€-nyi támogatásban részesültek.

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=1207
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=717986&text=1

Egy másik, 7 500€-s pályázat, melynek célja azoknak a költségeknek a fedezése volt, mely ahhoz szükséges, hogy a Kis Csali és a Nagy Csali tagjai is 1-1 új koreográfiát betanuljanak, 1 500€ dotációban részesült. Egy új koreográfia általában olyan kiadásokkal jár, mint a koreográfusok honoráriuma, a zenei összeállító tiszteletdíja; az új viseletek, hétvégi edzőtáborok, étkezés, utazás és szállás bebiztosítása, ami problémásan volt megoldható 1 500€-ból.

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=1238
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=721459&text=1

Szintén szűkös anyagi forrásokból, 1 000€-s keretből volt kénytelen megszervezni a hagyományos Csali Játszóházat, melynek átlagos résztvevői száma 150 gyerek körül szokott mozogni.

Bővebben:
pályázat: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=1200
szerződés: http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=713379&text=1

A „hasznosulás” számszerű összehasonlításból kiderül, hogy míg például a Csali Játszóház esetében az egy gyermekre jutó állami támogatás 1,11€, addig a kormorános tábor esetében már 158,30€.

A fenti esetek megmutatták, hogy a kisebbségi kulturális támogatások felhasználásának módja Somorján is rendkívül sok furcsaságot tartalmaz. A magunk részéről értetlenül állunk az előtt, hogy miért sikeresebbek nagyságrendekkel a Kormorán Hotel területén zajló projektek, mint a helyi közösség kultúráját alapjaiban meghatározó szervezetek.
Látjuk és tapasztaljuk, hogy a támogatások problémája rendszerszintű. A somorjai példát tágabb kontextusba helyezve a következő tanulságot tudjuk levonni: Az a fajta érdemalapú finanszírozás, mely a kliensrendszerbe történő pénzpumpálás helyett sokkal inkább a közösségi élet fejlesztését tartja szem előtt, nehezen valósulhat meg, amíg pénzügyekben egy párt által kinevezett hivatalnok mondja ki a végső szót.

Kovács Balázs
Az írás a paremeter.sk  blogtárában jelent meg 2013. január 7-én.

Ethics Policy

Ethics Policy - Text