Furcsán belenyúltak a portálok kisebbségi támogatásaiba

Furcsán belenyúltak a portálok kisebbségi támogatásaiba
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala dokumentáció céljából egy helyen gyűjti össze az összes 2012-es kisebbségi támogatásokkal foglalkozó írást.

 

A 2012-es kisebbségi támogatások ügye kacifántos történet: a támogatások átutalása csúszik, máig nem tudni, pontosan ki és mekkora összeget kapott, valamint egyáltalán ki döntött arról. Az elektronikus portálokat érintő támogatások ügyében viszont könnyen meghatározható, ki járt jól és ki rosszul.

Egyáltalán mit is jelentenek a támogatások és ki kaphat belőlük? A kormány által elkülönített pénzről van szó, ami a kisebbségi kultúra finanszírozására fordítódik. A támogatások már hagyományosan több területet is érintenek, összesen öt programra osztanak pénzt, melyek további alprogramokra osztódnak: a kiadványokra, művelődési táborok szervezésére, nemzetközi jelentőségű események tető alá hozatalára, rendezvényszervezésre és alkotótevékenységre. Az idei év folyamán február 15. volt a pályázatok leadási határideje. Az egyes nemzetiségeknek saját keretszámaik vannak a pályázatokra, a magyarok esetében ez 2 millió 470 ezer eurót tesz ki.

A sikeres és sikertelen pályázatok listája valamint leírása azóta többségében megjelent az interneten, ide kattintva lehet azokat tüzetesebben is megvizsgálni. Jelen cikkben az 1.4.3.-as alprogramot vizsgáljuk, azaz a különféle honlapok és hírportálok támogatásait.

Homály és káosz a pályázatok körül

Ezekből a pályázatokból egyébként nincs sok, mindössze 38 beadvány érkezett, ebből azonban nyolc összege biztosan módosult, tizenhét pályázatról pedig továbbra sem lehet biztosat mondani. Az alprogram esete nem egyedi, furcsa helyzet állt tehát elő: december közepe-vége felé sem tudni, hogy az idei évi támogatásokra pontosan ki, pontosan mennyi pénzt kapott, miközben november végéig még az éves programokra kért átutalások sem kerültek minden esetben kifizetésre – ehhez közötte a Híd egyébként a kormánybiztosi poszton való maradást. A késések oka részben szervezési: júniusig azt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán ki dönt majd a 4,5 millió euró sorsáról.

A zavart tovább fokozza, hogy június után, mikor a kompetenciákat rendezték a kifizetésre szánt összegek is változtak. A bizottság által megítélt támogatásokba utólag „belenyúltak”, azaz minden valószínűség szerint a kormánybiztos közbenjárására megváltoztatták a kifizetendő összegeket. Milyen alapon történt a módosítás? Nem tudni, ugyanis nem kell indokolni, A. Nagy László azonban ezzel kapcsolatban baljóslatú nyilatkozatot adott a Szabad Újságnak: leszögezte, személyesen csökkentette a médiatermék keretét.

A cikk véglegesítésének időpontján, december 18-án a beadványok egy részének sorsa továbbra is ismeretlen. A vizsgált program tizenhét projektjének egy része valószínűleg nem kap pénzt, azonban nem tudni például, mennyit kapott az eredetileg megítélt 3000 euró helyett a Madách Kiadó Irodalmi Szemléje, valamint az Ifjú Szívek tanc.sk elnevezésű weboldala (eredetileg 5000 euró, az oldal nem létezik), de nem tudni azt sem, kapott-e utólagos támogatást a hagyományosan sikeres kultiplex.sk. Ezért összehasonlító grafikonok készítésére sincs tér.

Vesztesek listája

A kormányhivatal kaszája négy projektre volt hátrányos hatással, ezeknek a pályázatoknak a kimenetelét a bizottság által eredetileg kért összeghez képest nagyságrendekkel kisebb, néhol megsemmisítően vagy megalázóan kis összegre módosították. Ide tartozik a Szabad Újság internetes felülete, a Körkép webportál, a bumm.sk, valamint a Rovás polgári társulás weblapja, a rovart.sk.

A Szabad Újság webes felületére, a szabadujsag.com-ra eredetileg kétezer eurót hagyott jóvá a bizottság, a kormánybiztos ezt négyszáz eurós összegre csökkentette (ezzel a honlap a legkisebb támogatást kapta az összes projekt közül). Hasonló mértékű megszorítás érte a Körképet, a portál 2500 euró helyett 500 eurót kapott. Mind a két terméket MKP-közeliként tartják számon, a Szabad Újságot közvetlen szálak nem kötik a párthoz, a Körkép mögött pedig Berényi József tanácsadója, Király Zsolt áll. Megjegyzendő, más, MKP-s kötődésű pályázatok még száz eurós nagyságrendben sem nyertek, de már a bizottsági szűrőn fennakadtak: mint például a Szövetség a Közös Célokért 32 ezer eurós pályázata.

Portálunk, a bumm.sk részére megítélt 8000 eurós támogatás szintén – indoklás nélkül – a felére csökkent, a Rovás pedig abszolút összegeket tekintve a legnagyobb vesztese a pályázati módosításoknak: a társulás 20 ezer euró helyett csak 12 ezer eurót kapott.

Jól jártak a dunaszerdahelyi projektek

A bizottsági döntésekhez képest tízezres nagyságrendbeli eltérések tapasztalhatóak két projekt esetén: a Paraméter szlovák verziója, valamint a Memosaic járt jól a módosítások után.

A Paraméter a portál kétnyelvűsítésére nyert pénzt, az eredetileg kért 40 ezer euróból a bizottság első körben húszezret hagyott jóvá, később ezt az összeget tízezer euróval emelte meg A. Nagy László – így harmincezer eurót kapott a portál. A kérdéses szekció a SITA hírügynökség átmásolt híreit tartalmazza, valamint egy februári szünet után az utóbbi két hónap folyamán önálló anyagként négy darab kommentár került rá fel: a Csehszlovák Kém néven ismert blogger három írásának fordítása, valamint Luboš Navrátil anyaga – ez utóbbi az egyedüli olyan kommentár, ami nem másodközölt anyag. Érdekesség, hogy a legnagyobb abszolút összeget nyerő pályázat egy olyan projekt, ami nem is az adott kisebbség nyelvén szóló tájékoztatást tűzte ki célul, hanem a szlovák nyelvű tartalomszolgáltatást.

A Memosaic egy olyan projekt, ami a pályázati anyag tanúsága szerint adatgyűjtéssel és azok rendszerezésével, földrajzi alapon történő vizuális, logikus egységekbe rendezésével foglalkozik. Az oldal eredetileg semmilyen támogatást nem kapott, a kormánybiztos utólagos döntésével húszezer eurót ítéltek meg a projektnek. A memosaic.sk címen december 18-ig bezárólag semmilyen tartalom nem volt elérhető.

További két pályázat az eredetileg sikertelen bizottsági kör után kapott támogatás, tízezrek helyett ugyanakkor ezrekről beszélünk: a ConCordia vegyeskar weboldala, valamint az ipolymente.eu.

Valami nem változott

Vannak olyan projektek, melyek esetében a bizottság megállapításait tiszteletben tartotta a kormánybiztos. Ezzel kapcsolatban is lehet érdekes tételeket találni, az egy év alatt meglehetősen hatástalanul működő, csak két bejegyzést produkáló Pozsonyi Kifli ezúttal digitalizációra nyert nyolcezer eurót. Változatlan maradt a nagy tételek közül a rendszeresen frissülő Netbarátnő 22 ezer eurója, valamint a szintén frissülő televizio.sk 22 900 eurós tétele.

Egy nyertes pályázat egyáltalán nem biztos, hogy együtt jár a kisebbségi alap önös célokra való kihasználásával. A legtöbb pályázat mögött rejlik érdemi munka, ötletek, vagy jóakaratú pályázók. Annak megállapítása, hogy az érdemi tevékenységet kifejtő portálok közül melyik mennyi pénzt érdemel már hálátlan feladat, hiszen a rosszabbul járók mindig elégedetlenek, de a támogatások közti aránytalanságok furcsán hatnak, hiszen nem világos, milyen megfontolásból vannak több, mint tízszeres eltérések hasonló célú projektek között.

További súlyos probléma, hogy a bizottsági döntések ugyanakkor az idén semennyire sem bizonyultak véglegesnek, a megítélt, legalább 150 ezer euróból 30 ezer eurót, azaz minden ötödik eurót másnak csoportosítottak át – a kedvezményezettek és a hátrányba kerülők listája is nagyon szűk (részletes statisztikákat az adatok hiányossága miatt nem lehet közölni, feltételezni is nehéz, mikor válik teljessé a lista). Szintén aggasztó, hogy bár az év vége felé járunk, a legnagyobb támogatást kapó éves projektek munkája semmilyen szinten nem látszik, több esetben nem is léteznek az oldalak. A források minél igazságosabb elosztását csak egy transzparens rendszer tudná orvosolni.

Az írás a bumm.sk portálon jelent meg 2012. december 12-én

Ethics Policy

Ethics Policy - Text