Mi a magyar most?

Mi a magyar most?

Nem tartozom azok közé, akik szentül meg vannak győződve róla, hogy a véleményük megkerülhetetlen. Bevallom, ódzkodom a kérdéstől, és csak hosszas rábeszélésre vállalkozom egy rövid eszmefuttatásra, bár ez a szó is túlzás. Hogy mi a magyar most, az régen eldöntött kérdés.

Ugyanazt gondolom erről, mint tíz, húsz vagy éppen negyven év óta, a véleményem nem változik. Hogy a Siriusról jöttünk volna, azt ugyanolyan badarságnak tartom, mint Jézust, aki magyarul prédikál. Török vagy finnugor? Ugyan már! Egyik sem, mert ezer év az nagy idő, és éppolyan joggal állítható, hogy indogermán vagy szláv vagy latin eredetű a magyar. Bizonyos értelemben tök mindegy. Ezektől a hamisnótásoktól vagy jóindulatúan és egyszerűsítően megtévedtektől tele a hócipőm. Egyik fülemen be, a másikon ki! Öregember vagyok, öreg, konzervatív ember.

Jézus nem magyarul prédikált, és Attila vagy Dzsingisz kán sem valami ősmagyar nyelven diskurált. A pokolba ezekkel a megtévedtekkel! A szlovák nemzet nagy utat tett meg, ma egyetlen nemzetnél sem alávalóbb – húsz év a bizonyság rá. Ezt a magyarok hajlamosak elfelejteni, vagy ami még rosszabb, liberálisokként masodrendűnek tekinteni a kérdést. Sajnos azt kell, hogy mondjam: öreg hiba. És a liberálisok hibája, bármennyire is húz az én szívem a liberálisok felé.

Mert mindjárt másképpen áll a helyzet, ha szlovákiai magyarokról van szó, és nem valamiféle „általánosított“ magyarokról, akik, meglehet, tényleg a Siriusról jöttek. A szlovákiai magyarok minden nap megélik a súlyosabb esetben tudathasadásos állapotot. Így vagy úgy, de két nyelven kommunikálnak, amelyek közül a második az anyanyelvük, még ha Dunaszerdahelyen vagy Komáromban élnek is. Valamikor hetven éve megváltoztatták Pozsonyt, háromnyelvűből egynyelvű várossá tették. Lévát és magyar környékét a kitelepítések sújtották, es sújtják a mai napig is. A valaha 90-100 százalékos magyarság a kitelepítések következtében egyharmadára majd egynegyedére esett vissza.

Akarva-akaratlanul folyton eszünkbe juttatja az állam, hogy mi magyarok vagyunk, tehát így vagy úgy idegenek. A magyarországi magyarok termeszetesként fogják fel a helyzetüket, ők úgy, ahogy vannak, magyarok. A szlovákiai magyar és a magyarországi olykor nem érti meg a másikat. A szlovákiai magyarok 90%-a a Fideszre szavazna, mert ők legalább a látszatra adnak (magyarok vagyunk és ti is hozzánk tartoztok), míg a szocialisták és a liberálisok kevésbé. A Fideszre fognak szavazni, noha a fele szívja a fogát, és otthon másra szavaz.

Önvédelmi reflex? Bizonyára így gondolkodik a magyarok túlnyomó többsége, én is. Ha valami fáj, akkor fáj, és nem lehet mosolyogni rajta. Több mint hatvanezerrel kevesebben vagyunk, mint a legutóbbi népszámláláskor. Csak az autonómia menthet meg bennünket, az autonómia nélkül iszonyúan nehéz lesz megmaradnunk. Ha egyáltalán lehetséges. Az autonómia teljesen legitim eszköze a megmaradásnak, Dél-Tiroltól Katalóniáig, a skót parlamenttől a finnországi svédekig. Miért szégyellnénk magunkat?

A demokratikus állam lehetővé teszi az autonómiát. Éljünk vele! Persze azt előbb ki kell vívni. És ez következetes politikát követel mitőlünk is. 1945-nek nem szabad megismétlődnie. Meggyőződésem, hogy sohasem fog megismétlődni. De küzdenünk kell, a feledés ellen. Az erőszakosság ellen. A gyűlölködés ellen. Az Európai Unió tagjai vagyunk, egyenlők az egyenlők között. Meggyőződésem, hogy az autonómia útja vezet el a szlovák-magyar kibéküléshez. Minden egyéb csak ragtapasz, a betegséget nem gyógyítja. Az autonómia az az út, ahol mindenki jól jár, a szlovákoktól nem von el annyi energiát, hogy veszélyeztetve érezhessék magukat, a magyarsagnak biztos garanciát jelent a megmaradásra. Egyébként örök civakodás vár mindannyiunkra, s ki tudja… Hol szlovák, hol magyar lépéselőnnyel? Ugyan már! Tegyünk egyszer pontot a végére. Ha valaki lemond az autonómiáról, a lassú öngyilkosságot választja.

Grendel Lajos

Tags: , ,

Ethics Policy

Ethics Policy - Text

 • Mamut1986

  Érthető, egyszerű, frappáns, emberi, s mindvégig magyar!

 • Meggyőződésem, hogy az autonómia útja vezet el a szlovák-magyar kibéküléshez – írja Grendel Lajos.
  Én nem vagyok biztos ebben. Ahhoz, hogy a szlovákok és a magyarok kibéküljenek egymással sok dolog kell, mely dolgok között az autonómiának talán nincs is helye.
  A kibéküléshez szerintem elsősorban két olyan okos és tökös politikus kell, mint Adenauer kancellár és de Gaulle tábornok volt, akiknek köszönhetően a francia és a német nemzet – egy generációnyi idő alatt – kibékült egymással.
  Ha ez nekik sikerült, nekünk mért nem sikerülhet?

 • A “magyar” mint fogalom, magyarul, végül is embert kellene, hogy jelentsen. Ahogy a szlovák, cseh, rétoromán stb. fogalmak saját nyelvükön ugyanezt. Ez lehetne, a többségi nemzet részéről, az autonómia elfogadásának a kulcsa.Nincs egyéb menedékünk. Sem nekünk, sem nekik, sem másoknak.
  Az ember, az emberség az etikáról, a ethoszról szól. Az asszimiláció (különösen a kényszerített) az ellenkezőjéről. Tehát nem pusztán létszámvesztesség a bűn, a hiba (ami, tudjuk: rosszabb) az egyetemes etikai értékek lebomlásában ólálkodik az európai civilizáció mezején. Európa tán jobban járt volna, ha nem a “győzelmi” delíriumokban kreált nemzetállamok határai mentén egyesül, hanem kanton-rendszerekben teremt mindenkinek otthont és hazát.

 • Minden szava a Kód Napóleon mintájára: a felvidéki (ja, szlovákiai) magyarság törvénykönyvének bevezetése lehetne! Köszönjük.

 • Minden szava a Kód Napóleon mintájára: a felvidéki (ja, szlovákiai) magyarság törvénykönyvének bevezetése lehetne! Köszönjük.

 • Aki magyarul ir es jol, annak tudnia kellene arrol, hogy a magyar sosem volt indogerman, vagy szlav es meg sorolhatnank………..Elmaradhatatlan olvasmanyokra hivnam fel figyelmetek, meg a liberalisok figyelmet is!!!!!!!!!Mivelhogy Magyarorszagon egyedulikent elfogadott teny meg a mai napig a finnugor eredete ekes nyelvunknek, ezert felsorolok bizonyitaskent tobb idegent, akik meroben maskeppen mutatjak be, a mi egyedulallo csodalatos nyelvunket…….Ime a nevsor: H. Sayce, Francois Lenormant. Paul Haupt, Rawlinson,Kramer……….Tovabb nem sorolom
  …….

  • Sztakó Zsolt

   Az az érzésem, hogy ez a vita nem nem is arról szól, hogy finnugorok vagyunk e, vagy pedig mások, hanem arról, hogy a jelenünk szar, a kilátásaink se túl biztatóak, akkor legalább kreáljunk magunknak egy dicső múltat. Szerintem pedig, egy biztatóbb jövőért kellene dolgoznunk.

 • Kormos László

  Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az autonómia minden Szlovákia területén élő népnek javítaná helyzetét. Ez mindannyiunk érdeke. Ahhoz, hogy ez így legyen, helyre kell állítanunk a rendet úgy a szívünkben, mint a fejünkben.

 • Agárdy Gábor

  Jól beszéltél, Lajos (:-) , öntsetek neki! Úgy látszik, igazad van, öregszel és “bölcsülsz”!

 • Mihályi Molnár László

  Vajon melyik Grendel gyalázta sárba az őnála sokszorta nagyszerűbb magyar írót, Wass Albertet.? Most a”szezon végén” jön rá, hogy mi lett volna helyes, de ő is aláírta mindig a FMk és Bugárék által gerjesztett rosszindulatú nyilatkozatokat Duray ellen, mert önrendelkezést, autonómiát követelt, ami a liberális és nemzetvesztő söpredék számára bűn! Bizony nem csak Grendel, de az egész felvidéki magyarság a globális beolvasztás kemencéje felé halad, menetel, csúszik, zuhan, poroszkál…. és a szlovákok majd akkor adnak meg mindent, amikor a rezervátumban mutogathatnak bennünket a kínai vagy arab turistáknak: hogy íme, látjátok, mi ezeket is megvédtük! Szebb jövőt! … de szomorú vagyok. Inkább bátran meghalni, harcban, mint gyáván megdögleni!

  • Tomori Sándor

   De hisz megérte gyalázni: Kossuth-díj lett a jutalma…

 • Balkó Gábor

  Területi Autonómia, mivel minket a szórványban nem érint, épp csak annyit foglalkozok vele…
  Nem ellenzem , de nem támogatom…
  De azért véleményt mondhatok?!
  A nyugati autonómiákat példaként említeni lehet, de ez valóban hiteles érv, vagy csak a meggyőzés érdekében ez a legjobb?!
  Van a nyugat, nyugati rendszerek, nyugati emberek, nyugati mentalitás, melyek nem ismerik 40 év bolsevizmusának hatásait, vagyis nyugat és a posztszocialista államok között olyan a különbség, mint Észak és Dél Kórea között.
  A katalánok tudomásom szerint önállósulni akarnak, az írek szintén, Belgiumot a széthullás fenyegeti, a szovjet föderális-autonóm köztársaságok szintén önállósultak, ez pedig ellentmond annak, hogy a területi autonómia mindent megold!
  És mennyi magyart érint majd a TA a 460ezerből, 200-300 ezret, a többiek prédának maradunk a szlovákoknak?!
  1938-ban úgy 6-7%-a nem került vissza az Anyaországhoz, a TA-val ez sokal több lenne, háborúban sem számítanak ilyen méretű veszteséggel, mert ezt másnak nem lehet nevezni. És ezzel feladjuk a “Honfoglalást”!!!
  Az autonómiának rég működni kellene, az oktatási és kulturálisnak, ez minden magyart érint és minden kisebbséget!
  Nem szabad várni, függetlenül a területi autonómia megszerzésétől, ezt kell megszerezni, minden itt élő kisebbséget bevonni, így nem csak magyar követelés lesz, Kisebbségek Minisztériumát, mely működésének feltételeit /anyagi, személyi…/ alkotmányos törvény garantálná, független lenne a paralamenti választásoktól és a kormánycseréktől…

 • Tóth László

  Kedves Grendel Lajos,

  Engem Tóth Lászlónak hívnak és Magyarországon élek. Már a nevem is azt jelenti, hogy Szlovákiából jött idegen, az őseim között bizonyára volt szlovák. Azt gondolom,hogy a Kárpát-medencei ittlét összeköt bennünket. Azt viszont nem gondolom, hogy a szlovák nemzet nagy utat tett meg. Ahol a magyarokat megverik, lenézik, idegennek tekintik, holott őslakosok, az az ország vagy nemzet csak látszólagosan ért el bármit is. Valójában egyhelyben toporog. Akárcsak a magyar, bár itt a szlovákokat jobban megbecsülik. Azt látom, hogy mindkét ország? kirakatot akar csinálni, “majd mi megmutatjuk” de végül is a nagy akarásnak csak nyögés a vége. Várjuk a megváltót és közben kicsit (vagy jobban) betartunk a szomszédnak.